Biểu đồ Chi phí tin nhắn và Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi được bổ sung ở Dashboard giúp cho bạn có một cái nhìn tổng quan về hiệu quả mà các chiến dịch gửi tin nhắn mang lại. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh khoảng thời gian để so sánh 2 chỉ số này. Dựa vào biểu đồ, bạn có thể thấy được liệu thực sự các chiến dịch gửi tin nhắn mà doanh nghiệp đang sử dụng có mang lại doanh thu hiệu quả, nhằm đưa ra những quyết định điều chỉnh các chiến dịch sao cho phù hợp. 

Biểu đồ Chi phí tin nhắn và giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi


Ngoài ra, bạn cũng có thể xem chi tiết Chi phí cho từng chiến dịch. Trong bảng Thống kê chi phí theo chiến dịch, bạn có thể tùy chỉnh các cột chỉ số (ở ô Hiển thị) để quan sát tình hình hoạt động và kết quả của từng chiến dịch mang lại trong khoảng thời gian có thể tùy chỉnh. Các chỉ số thường được đề cập ở bảng Thống kê chi phí cho chiến dịch bao gồm: Kênh gửi; Số tin gửi thành công; Số tin gửi thất bại; Chi phí tin nhắn; Doanh thu đơn hàng có sử dụng ưu đãi; Trạng thái hoạt động; …  


Dựa vào đây, bạn có thể quan sát những chiến dịch thực sự đang hoạt động tốt với tỷ lệ gửi tin nhắn thất bại thấp; Những chiến dịch tạo ra doanh số đáng kể với chi phí gửi tin thấp; Hay những chiến dịch đang hoạt động không hiệu quả với tỷ lệ gửi tin thất bại cao, chi phí gửi tin cao hơn doanh thu đơn hàng có sử dụng ưu đãi, … Từ đó, Doanh nghiệp bạn có thêm cơ sở để cân nhắc để đưa ra những quyết định về tiếp tục/ ngừng chạy chiến dịch, thêm/ bớt ngân sách chiến dịch hay mở rộng/ thu hẹp nhóm khách hàng của chiến dịch, điều chỉnh mức ưu đãi của chiến dịch, ...

Bảng thống kê chi phí theo chiến dịch