Hệ thống Haraloyalty cho phép bạn cập nhật điểm dựa trên tổng chi tiêu đầu kì của khách hàng. Bạn có thể cập nhật tổng chi tiêu đầu kì cho khách hàng sau khi kích hoạt thành viên tại đây.