Khi bạn gửi các chiến dịch kèm mã khuyến mãi, hệ thống Haraloyalty sẽ tự động tạo các mã riêng biệt cho từng khách hàng. Mã sau khi gửi đến khách hàng ngay lập tức sẽ có hiệu lực và khách hàng có thể sử dụng ngay.