Để cấu hình quyền cho nhân viên vào sử dụng hệ thống HaraLoyalty, bạn cần truy cập và tiến hành phân quyền cho nhân viên bằng cách: 

Bước 1: Truy cập admin OmniPower Cấu hình  Tài khoản:

Bước 2: Lựa chọn tên tài khoản nhân viên cần phân quyền:

Nhấn Tạo nhóm tài khoản để tiến hành tạo nhóm quyền:

Bước 3: Đối với các chức năng của Loyalty bạn cần thiết lập phân quyền dành cho nhân viên như sau: 

Để nhân viên có thể sử dụng tối đa các chức năng cho phép tại Loyalty, trước tiên bạn có thể lựa chọn các nhóm tài khoản mẫu có sẵn của Haravan OmniPower bao gồm: Nhân viên cửa hàng hoặc Nhân viên trực chat tuỳ vào giới hạn phạm vi làm việc của nhân viên đó. 

Sau đó, tại mỗi nhóm quyền đó bạn cần thiết lập thêm quyền Đọc và ghi dành cho quyền Quản lý khuyến mãi + Quản lý khách hàng: 

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác phân quyền.

Lưu ý: 

  • Với 2 nhóm quyền trên, nhân viên hoàn toàn có thể truy cập vào một số các tính năng khác có trong hệ thống OmniPower. Chủ cửa hàng cần cân nhắc trước khi thực hiện phân quyền dành cho nhân viên đó. 

  • Ngoài ra, những nhân viên đã được phân vào 1 trong 2 quyền trên trong hệ thống OmniPower sẽ mặc định được truy cập vào Haravan Marketing hoặc HaraLoyalty (các tính năng truy cập được sẽ phụ thuộc theo bảng phân quyền, xem chi tiết tại các bài hướng dẫn phía dưới). Tùy vào nhu cầu kinh doanh của từng nhà bán hàng sẽ không cho phép nhân viên có thể truy cập vào, đối với trường hợp này bạn cần liên hệ với đội ngũ Haravan để nhận hỗ trợ. 

  • Đối với tính năng xuất dữ liệu sẽ được phép xuất ở 2 chức năng sau: Nhóm khách hàng & Đánh gía chất lượng dịch vụ sau mua hàng. Đối với trường hợp nhân viên thực hiện xuất dữ liệu, hệ thống sẽ tự động bổ sung thêm (cc) email của chủ cửa hàng để có thể theo dõi được thao tác của nhân viên. 


Dưới đây là tổng hợp các chức năng theo quyền mà bạn đã phân bổ: 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng