Giới thiệu về Haraloyalty

HaraLoyalty là gì?
Một nghiên cứu của Cục quản lý các doanh nghiệp nhỏ cùng với Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho rằng chi phí để có được một khách hàng mới tốn gấp 5-7 lần so với c...
Tue, 10 Sep, 2019 at 10:10 AM
Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Haraloyalty
Giai đoạn Công việc cần thực hiện Mục tiêu đạt được Chuẩn bị thông tin  dữ liệu khách hàng Nguồn dữ liệu khách hàng từ đâu? Bao nhiêu nguồn? Nhằm xác đ...
Thu, 5 Dec, 2019 at 5:06 PM
Thông báo về giá bán mới cho sản phẩm Haraloyalty
Từ tháng 5 năm 2020, Haravan sẽ tập trung vào việc mang đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện và trọn bộ nhưng vẫn phù hợp với các mô hình kinh doanh...
Wed, 1 Jul, 2020 at 4:57 PM

Cùng danh mục