Giới thiệu về Haraloyalty

HaraLoyalty là gì?
Một nghiên cứu của Cục quản lý các doanh nghiệp nhỏ cùng với Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho rằng chi phí để có được một khách hàng mới tốn gấp 5-7 lần so với c...
Tue, 10 Tháng 9, 2019 at 10:10 AM
Cách tính phí cho Haraloyalty
HIện tại hệ thống Haraloyalty đang có 3 gói sản phẩm: Standard, Advanced và Premium. Đối với gói Premium bạn cần liên hệ với nhân viên của Haravan để nhận đ...
Wed, 4 Tháng 9, 2019 at 10:38 AM