Ở giai đoạn đồng bộ thông tin khách hàng ở trên HaraSocial này, các tag hội thoại, bao gồm tag chatbot và tag messenger trên Harasocial sẽ được cập nhật trên HaraLoyalty. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những chiến dịch gửi tin nhắn phù hợp với hành trình mua hàng của khách hàng, dựa vào phân loại tag hội thoại ở Harasocial: Cảm ơn khách mới đã mua hàng; Nhắc nhở khách hàng hoàn thành chốt đơn; Gửi mã ưu đãi cho đơn hàng tiếp theo, … 

Tag hội thoại ở HarasocialĐồng bộ tag hội thoại ở Harasocial lên HaraLoyalty


Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tạo những nhóm khách hàng mới, dựa vào việc lựa chọn tag từ Harasocial theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Chọn tạo ‘Tạo nhóm khách hàng’ trong mục ‘Nhóm khách hàng


Bước 2: Ở ô ‘Điều kiện lọc’, bạn lựa chọn ‘Tag’. Sau đó bạn tiến hành gõ các tag vào ô bên cạnh.