Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đây.

  • SMTP
  • Mailgun
  • Sendgrid

Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn bạn cách kết nối với SMTP trong Cấu hình Email trên 


Cấu hình SMTP

SMTP (viết tắt của cụm từ Tiếng anh Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức truyền tải thư tín đơn giản. Nó là hệ thống chuyển tải các thư điện tử qua mạng Internet, máy chủ này sẽ hỗ trợ các phần mềm chuyên gửi mail như Google, Yahoo, có thể gửi nhiều thư tín cùng một lúc tới các máy chủ khác nhau. Hầu hết các dịch vụ email phổ biến đều dùng phương thức này.


Đối với Gmail, đầu tiên bạn cần cấu hình từ tài khoản email của bạn.


Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail được dùng để gửi chiến dịch Email.  

Lưu ý là địa chỉ email sẽ được hiển thị với người nhận nên cần lựa chọn tài khoản Gmail có địa chỉ đáng tin cậy.


Bước 2: Truy cập vào link Cài đặt tài khoản Google tại đây https://myaccount.google.com/ và chọn menu Bảo mật (Security).


Bước 3: Thiết lập bảo mật xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail. Nếu tài khoản Gmail của bạn đã cài đặt Xác minh 2 bước thì có thể bỏ qua bước này, tiếp tục thực hiện Bước 4.


Ở phần Đăng nhập vào Google (Signing to Google), bạn kiểm tra mục  Xác minh 2 bước (2-Step Verification) đang ở chế độ Bật hay Tắt.

 

Nếu đang ở chế độ Đang tắt, bạn nhấn vào phần Xác minh 2 bước và chọn Bắt đầu. Sau đó làm theo hướng dẫn của Google để thiết lập Xác minh 2 bước.Sau khi thiết lập thành công, bạn sẽ thấy Xác minh 2 bước ở chế độ Đang bật.
Bước 4: Thiết lập Mật khẩu ứng dụng.


Vẫn tại phần Đăng nhập vào Google (Signing to Google), bạn chọn Mật khẩu ứng dụng (App passwords) và đăng nhập lại mật khẩu Gmail để xác thực theo yêu cầu của Google.Tại phần Chọn ứng dụng, bạn hãy chọn mục "Khác (Tên tùy chỉnh)" hoặc "Other (Custom name)"Tiếp theo, bạn điền tên Ứng dụng là tên của cửa hàng trên HaraLoyalty của bạn. (Ví dụ: tên shop là Loyalty Fashion). Sau đó chọn nút "Tạo" hoặc "Generate".


Tại đây, bạn hãy copy phần mật khẩu 16 ký tự ngẫu nhiên mà Google đã tạo ra. Bạn không cần phải nhớ hay lưu mật khẩu này. Đối với HaraLoyalty, bạn sẽ tiến hành thiết lập Cấu hình Email.


Bước 1: Nhập thông tin cấu hình

Vào menu Cấu hình, chọn mục Cấu hình Email như hình bên dưới. Điền các thông tin như sau theo hình:

  • SMTP Host, bạn hãy nhập: smtp.gmail.com
  • SMTP Port, bạn hãy nhập: 587


Bước 2: Nhập thông tin Email

Tại phần Từ email, hãy điền địa chỉ Gmail đã thiết lập Xác minh 2 bước. Tại phần Mật khẩu, hãy dán vào khung mât khẩu 16 ký tư ngẫu nhiên mà Google đã tạo ra ở trên. Nhấn nút Hoàn tất sau khi điền đầy đủ thông tin.Vậy là bạn đã có thể gửi chiến dịch Email qua SMTP rồi. Nếu trong quá trình cấu hình trên sản phẩm HaraLoyalty có phát sinh vấn đề nào, bạn vui lòng liên hệ CSKH hoặc tạo ticket tại đây nhé.