Nhóm khách hàng là một trong những tính năng nổi bật của Haraloyalty với khả năng phân loại nhóm khách hàng của doanh nghiệp theo nhiều điều kiện lọc khác nhau như:

 • Họ và tên: Lọc theo từ khoá. VD: Lọc các khách hàng có tên Văn.

 • Số điện thoại: Lọc theo số điện thoại, bạn có thể dùng để lọc ra các khách hàng có chung nhà mạng hoặc mã số vùng.

 • Email: Lọc theo từ khoá. 

 • Giới tính: Lọc theo giới tính Nữ, Nam hoặc không xác định

 • Số lượng đơn hàng: Lọc danh sách khách hàng theo chính xác số lượng đơn hàng hoặc khoảng đơn hàng khách hàng mua sắm.

 • Chi tiêu: Lọc danh sách khách hàng theo mức chi tiêu.

 • Điểm thưởng hiện có: Lọc theo số điểm thưởng hiện có của khách, việc này rất có ích việc xác định đúng khách hàng đáp ứng đủ số điểm thưởng để tham gia một số chiến dịch hoặc đổi thưởng nhất định.

 • Hạng thành viên: Lọc theo các hạng thành viên của doanh nghiệp bạn

 • Khu vực: Lọc theo khu vực mà khách hàng đang sinh sống hoặc làm việc.

 • Có mua hàng: Lọc theo khoảng thời gian phát sinh đơn hàng của khách

 • Không mua hàng: Lọc theo khoảng thời gian không phát sinh đơn hàng của khách.

 • Có ngày sinh nhật: Lọc những khách hàng có ngày sinh nhật trong một tháng nhất định.

 • Ngày bắt đầu thành viên: Lọc những khách hàng có ngày bắt đầu thành viên giống nhau.

 • Sản phẩm đã mua: Lọc những khách hàng đã mua những sản phẩm giống nhau.

Tùy theo mục đích sử dụng mà người dùng có thể chọn kết hợp hoặc loại trừ các điều kiện lọc để cho ra được các nhóm khách hàng riêng biệt, hữu dụng. Thông tin của các thành viên (member) thuộc nhóm khách hàng sẽ được hệ thống HaraLoyalty cập nhật theo chu kỳ 2 tiếng/lượt.


Đối với tính năng Nhóm khách hàng, bạn cần hiểu rõ những thao tác có thể thực hiện sau đây: