Để xem thử nội dung chiến dịch trước khi gửi đến khác hàng, đầu tiên bạn cần tạo một nhóm đối tượng bao gồm bạn và các thành viên của doanh nghiệp để nhận Email và SMS nháp. Email chiến dịch hiện tại chưa thể đính kèm hình ảnh.


Bạn có thể tìm hiểu cách nhập thông tin thành viên doanh nghiệp vào danh sách khách hàng tại đây và cách tạo nhóm đối tượng bao gồm các thành viên của doanh nghiệp tại đây.


Tiếp theo đối với các loại chiến dịch Gửi tin nhắnGửi tin nhắn kèm khuyến mãi, trước khi gửi chiến dịch đến cho khách hàng mục tiêu, bạn hãy chọn nhóm đối tượng là các thành viên của doanh nghiệp để gửi trước nội dung.Sau khi hoàn tất kiểm tra email và sms nháp, bạn hãy tắt chiến dịch để có thể điều chỉnh lại nhóm đối tượng đúng với mục tiêu của bạn.Tiếp theo bạn hãy nhấn vào tên chiến dịch cần điều chỉnh.Và chọn lại nhóm đối tượng sau đó nhấn Lưu cập nhật và gửi tin nhắn để hoàn tất.Đối với các loại chiến dịch khác bạn hãy copy nội dung và tạo một chiến dịch nháp với loại chiến dịch Gửi tin nhắn hoặc Gửi tin nhắn với khuyến mãi để có thể gửi đến nhóm đối tượng là các thành viên của doanh nghiệp.