1. Giới thiệu tính năng


Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đãi hàng loạt cho một số lượng lớn khách hàng/thành viên của mình. Trong HaraLoyalty, tính năng Ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp tạo, quản lý và xem báo cáo hiệu quả của chương trình Khách hàng thân thiết có sử dụng mã ưu đãi giảm giá.


Ưu đãi giảm trực tiếp trên đơn hàng (Giảm VNĐ) có 4 điều kiện áp dụng đi kèm như sau:

 • Giảm cho đơn hàng bất kỳ

 • Giảm cho đơn hàng có giá trị từ ...k

 • Giảm cho sản phẩm

 • Giảm cho nhóm sản phẩm


Đối tượng sử dụng: bất cứ người dùng nào của HaraLoyalty.


Phạm vi sử dụng của nhà bán hàng: sử dụng cho các Chiến dịch, Chương trình đổi thưởng (reward), icon trái tim Loyalty trên website.


Phạm vi sử dụng của khách mua hàng: khi mua sắm tại cửa hàng và trên website bán hàng của doanh nghiệp (Haraweb). 


2. Hướng dẫn sử dụng


Sau đây là hướng dẫn tạo mã ưu đãi giảm trực tiếp trên đơn hàng.


Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Trang quản trị Haraloyalty, bạn tiến hành chọn mục Ưu đãi nằm ở menu tay trái màn hình. Tại đây, bạn sẽ có thể bắt quản lý các mã Ưu đãi mà bạn đang sở hữu. Bạn sẽ tìm thấy nút Tạo ưu đãi ở góc phải trên cùng. Bước 2: Sau khi click vào nút Tạo ưu đãi, bạn sẽ được chuyển đến trang Tạo ưu đãi. Đầu tiên, hãy chọn một cái tên thật bắt tai cùng mô tả ưu đãi thật ngắn gọn cho Ưu đãi của mình nhé. Hãy xem phần mô tả như một phần lưu ý để giúp hiểu rõ và đúng chương trình ưu đãi khi có nhiều người cùng vận hành HaraLoyalty, mô tả sẽ không hiển thị trên ở màn hình khi bạn tạo Ưu đãi hoàn tất.Bước 3 (không bắt buộc): Chọn ảnh đại diện thật bắt mắt và rõ ràng cho Ưu đãi của bạn. Ảnh đại diện này sẽ hiển thị trên HaraLoyalty và icon trái tim Loyalty. Bạn hãy chọn hoặc thiết kế các hình ảnh có nội dung nằm trong kích thước hình vuông 500 x 500px để có thể hiển thị trọn vẹn khi lên hình nhé. Sau khi đăng tải thành công hình đại diện, bạn sẽ có 2 lựa chọn tùy chỉnh là thay đổi và xóa hình ảnh.Ngoài chiến dịch gửi đi qua SMS và Email, icon trái tim Loyalty trên website bán hàng của bạn sẽ hiển thị ưu đãi này nếu ưu đãi được sử dụng cho khách hàng trong chiến dịch, dùng để đổi điểm thưởng lấy mã ưu đãi hoặc hiển thị ở giao diện chưa Login của icon trái tim loyalty để tất cả các khách hàng đều được sử dụng.Bước 4: Để cấu hình quy chế ưu đãi giảm trực tiếp trên đơn hàng, bạn cần phải chọn và điền đầy đủ các thông tin như sau:4.1. Hình thức ưu đãi: Chọn Giảm VNĐ và nhập số tiền được giảm vào ô VNĐ


4.2. Áp dụng cho:


 • Giảm cho đơn hàng bất kỳ: Bất kỳ đơn hàng nào cũng áp dụng được mã ưu đãi này

VD: Giảm 15K cho đơn hàng bất kỳ nghĩa là với bất kỳ khách hàng nào nhận được mã ưu đãi này, họ đều có thể sử dụng mã ưu đãi này để giảm trực tiếp 15k vào tổng đơn của họ.


 • Đơn hàng giá trị từ: Nhập giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng được mã ưu đãi ở ô VNĐ. Đơn hàng đạt giá trị tối thiểu này sẽ áp dụng được mã ưu đãi này.

VD: Giảm 15k cho đơn hàng từ 500k nghĩa là khách phải mua đơn hàng trên 500k, đơn hàng của họ mới được giảm 15k • Giảm cho sản phẩm và nhóm sản phẩm: xem bảng dưới đây


Áp dụng cho

Giảm cho sản phẩm

(Sản phẩm A)

Giảm cho nhóm sản phẩm

(Nhóm sản phẩm B)

Số lượng sản phẩm áp dụng


(lấy ví dụ 2 sản phẩm


Một lần trên một đơn hàng

Trong giỏ hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ trên tổng giá trị đơn hàng.


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đơn có 2 sản phẩm A, khách sẽ được giảm 50,000 VNĐ và chỉ trả 950,000 VNĐ cho shop


Trong giỏ hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm trong nhóm sản phẩm B để áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ trên tổng giá trị đơn hàng.


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó có 2 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm B, khách sẽ được giảm 50,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 950,000 VNĐ


Cho từng mặt hàng trong giỏ
Trong giỏ hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ/ sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng.

VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đơn có 2 sản phẩm A, khách sẽ được giảm 100,000 VNĐ và chỉ trả 900,000 VNĐ cho shop

Trong giỏ hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm trong nhóm sản phẩm B để áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ/ sản phẩm trong nhóm B trên tổng giá trị đơn hàng.


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó có 3 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm B, khách sẽ được giảm 150,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 850,000 VNĐ


Tổng giá trị sản phẩm


(lấy ví dụ 500,000 VNĐ)


Một lần trên một đơn hàng

Tổng giá trị của sản phẩm A trong đơn hàng phải từ 500,000 VNĐ trở lên sẽ được áp dụng được ưu đãi giảm 50,000 VNĐ trên tổng giá trị đơn hàng


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó giá của số sản phẩm A là 510,000 VNĐ, khách sẽ được giảm 50,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 950,000 VNĐ cho shop


Tổng giá trị của sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm B trong giỏ hàng từ 500,000 VNĐ trở lên sẽ được áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ trên tổng giá trị đơn hàng


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó giá của sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm B là 510,000 VNĐ, khách sẽ được giảm 50,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 950,000 VNĐ cho shop


Cho từng mặt hàng trong giỏ

Tổng giá trị của sản phẩm A trong đơn hàng phải từ 500,000 VNĐ trở lên sẽ được áp dụng được ưu đãi giảm 50,000 VNĐ/ sản phẩm A trên tổng giá trị đơn hàng


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó khách mua 2 sản phẩm A có giá 510,000 VNĐ, khách sẽ được giảm 100,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 900,000 VNĐ cho shop


Tổng giá trị của sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm B trong giỏ hàng từ 500,000 VNĐ trở lên sẽ được áp dụng ưu đãi giảm 50,000 VNĐ/ sản phẩm trong nhóm B trên tổng giá trị đơn hàng


VD: khách mua tổng đơn 1,000,000 VNĐ, trong đó khách mua 4 sản phẩm trong nhóm sản phẩm B có giá 510,000 VNĐ, khách sẽ được giảm 200,000 VNĐ cho tổng đơn và chỉ trả 800,000 VNĐ cho shop4.3. Thời hạn sử dụng: Thời gian mà mã ưu đãi được áp dụng sẽ bắt đầu từ khi khách hàng nhận được mã ưu đãi (được tạo ra từ trang quản trị Haravan phiên bản 02) thông qua các chiến dịch và icon trái tim loyalty trên website. Bạn có thể chọn giới hạn thời gian hoặc không giới hạn thời gian khi áp dụng ưu đãi. 


 • Bắt đầu từ lúc nhận ưu đãi: Nhập số ngày mà mã ưu đãi sẽ hết hạn 
 • Không có thời hạn sử dụng: mã ưu đãi không có giới hạn thời gian sử dụng4.4. Cho phép sử dụng mã ưu đãi cùng với các chương trình khuyến mãi đang chạy: Thông thường ở một số chương trình khuyến mãi, nhà bán hàng thường quy định việc sử dụng mã ưu đãi không được áp dụng cho các sản phẩm đã được khuyến mãi hay giảm giá từ trước.Trong Haraloyalty, nhà bán hàng có thể tự do lựa chọn phạm vi áp dụng mã ưu đãi của mình trên các sản phẩm đã được áp dụng chương trình khuyến mãi, hoặc trên các sản phẩm chưa áp dụng chương trình khuyến mãi.


 • Tick vào ô: Cho phép mã ưu đãi này được sử dụng chung với các chương trình khuyến mãi đang chạy.
 • Bỏ tick ô: Khách hàng không thể sử dụng đồng thời mã ưu đãi này cùng một lúc với các chương trình khuyến mãi khác.Bước 6: Nhấn nút Tạo ưu đãi và bạn đã hoàn tất tạo ra một ưu đãi giảm trực tiếp trên đơn hàng, có thể ứng dụng ngay trong các chiến dịch và chương trình Đổi thưởng của mình.Ngoài ra, với các trường hợp cụ thể, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Haravan tại góc phải bên dưới màn hình để được hướng dẫn kỹ hơn.