Nhóm thành viên

Tổng Quan Danh Sách Khách Hàng
Quản lý danh sách khách hàng tốt sẽ giúp gia tăng hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, nâng cao cơ hội giữ chân khách hàng, từ đó gia tăng doanh thu và...
Tue, 6 Sep, 2022 at 3:16 PM
Hướng Dẫn Tạo Nhóm Khách Hàng
Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng những đặc điểm chung được gộp thành 1 nhóm. Với nhóm khách hàng này, nhà bán hàng sẽ có những chiến lược k...
Tue, 6 Sep, 2022 at 3:18 PM
Chỉnh Sửa Và Xóa Nhóm Khách Hàng
Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nhóm khách hàng để tạo mới theo nhu cầu kinh doanh của bạn trong từng giai đoạn.  Chỉnh sửa nhóm khách hàng:  Bước 1:  Truy...
Tue, 6 Sep, 2022 at 3:20 PM

Cùng danh mục