Giai đoạnCông việc cần thực hiệnMục tiêu đạt được
Chuẩn bị thông tin  dữ liệu khách hàngNguồn dữ liệu khách hàng từ đâu? Bao nhiêu nguồn?Nhằm xác định nguồn khách hàng đang có trong hệ thống haravan để chuẩn bị cho bước migration data từ các nguồn khác haravan nếu có. Tránh bị mất thông tin của khách hàng, tối ưu hóa nguồn dữ liệu khách hàng đang có.
Nguồn dữ liệu khách hàng có điểm đầu kỳ không?Nhằm chuẩn bị cho bước migration data với hệ thống loyalty nếu có. Nhằm tránh làm gián đoạn các chương trình đang chạy của khách hàng.
Nguồn dữ liệu đã phân loại khách hàng chưa?Xác định có các thành viên nào trong dữ liệu khách hàng đang là loại nào member? Bạc? Vàng?...Nhằm chuẩn bị cho bước setup hệ thống ban đầu dữ liệu hạng thành viên. Nhằm tránh làm gián đoạn chương trình tích điểm tăng hạng của khách hàng.
Chuẩn bị về thông tin các chính sáchChính sách đổi điểm (bao nhiêu tiền thì được một điểm)Nhằm giúp xác định sẵn các thông tin chính sách đổi điểm nếu không có. Đảm bảo tiến độ  setup chính sách đổi điểm ban đầu hệ thống loayalty. 
Chính sách thăng hạng (Có bao nhiêu hạng, số điểm của từng hạng)Nhằm xác định sẵn các thông tin chính sách thăng hạng nếu không có. Đảm bảo tiến độ  setup chính thăng hạng ban đầu hệ thống loayalty. 
Vận hành chương trình khách hàng thân thiết theo % (giảm % theo hạng)Nhằm xác định sẵn các thông tin chính sách khuyến mãi theo chiết khấu % tổng hóa đơn theo hạng của thành viên nếu không có. Đảm bảo tiến độ  setup  chương trình khách hàng thân thiết ban đầu hệ thống loayalty. 
Vận hành chương trình khách hàng thân thiết theo điểm ( Đổi điểm giảm giá)Nhằm xác định sẵn các thông tin chính sách khuyến mãi thanh toán hóa đơn bằng hình thức đổi điểm tích lũy của thành viên nếu không có. Đảm bảo tiến độ  chương trình khách hàng thân thiết  setup ban đầu hệ thống loayalty. 
Chính sách về điểm (Thời gian điểm hết hạn, cơ chế hết hạn) Nhằm xác định sẵn các thông tin cấu hình về điểm tích lũy nếu không có. Đảm bảo tiến độ  setup ban đầu hệ thống loayalty. 
Chính sách về hạng ( Thời gian/điều kiện xuống hạng)Nhằm xác định sẵn các thông tin cấu hình về thời gian xếp lại hạng thành viên nếu không có. Đảm bảo tiến độ  setup ban đầu hệ thống loyalty, giúp khách hàng đánh giá được chính xác độ tiềm năng của thành viên sau một khoảng thời gian nhất định. 
Chuẩn bị thông tin cấu hình dịch vụ gửi tinChuẩn bị thông tin kết nối Email. Giải thích rõ các chính sách dịch vụ gửi mail đang được tích hợp trong app để khách hàng lựa chọn.Nhằm lựa chọn dịch vụ gửi mail mà bạn cảm thấy tốt nhất. Đảm bảo tiến độ setup chức năng gửi mail của hệ thống loyalty.
Chuẩn bị thông tin kết nối SMS. Giải thích rõ các chính sách dịch vụ gửi sms đang được tích hợp trong app để khách hàng lựa chọn.Nhằm lựa chọn dịch vụ gửi sms mà bạn cảm thấy tốt nhất. Đảm bảo tiến độ setup chức năng gửi sms của hệ thống loyalty.