Để có thể tạo một chiến dịch trên Haraloyalty bạn, bạn có 2 cách để thực hiện:

 1. Tạo chiến dịch nhanh từ nhóm khách hàng
 2. Sử dụng tính năng tạo chiến dịch


Lưu ý:
 • Bạn cần cấu hình tài khoản email hoặc SMS trước khi tạo chiến dịch.
 • Xem cách cấu hình tài khoản email và SMS tại đây.

Tạo chiến dịch nhanh từ nhóm khách hàng


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Nhóm khách hàng.


Bước 2:

Ở trang quản lý nhóm khách hàng, chọn nhóm khách hàng bạn muốn dùng để chạy chiến dịch.Bước 3:

Bạn hãy nhấn vào nút Tạo chiến dịch để bắt đầu tạo chiến dịch mới cho nhóm khách hàng bạn vừa chọn.Bước 4:

Khi tạo từ nhóm khách hàng, sẽ có 2 loại chiến dịch cho bạn lựa chọn:

 • Gửi tin nhắn: Khi bạn chỉ cần gửi thông điệp đến cho khách hàng
 • Gửi tin nhắn kèm khuyến mãi: Khi bạn muốn giới thiệu chương trình khuyến mãi kèm mã ưu đãi đến cho khách hàng.

>>> Chọn loại chiến dịch phù hợp bạn muốn sử dụng.

Bước 5:

Bắt đầu cấu hình cho chiến dịch. Để hiểu hơn về cách cấu hình cho từng loại chiến dịch, bạn có thể xem tại đây.

>>> Sau đó nhấn Gửi tin nhắn để chiến dịch được gửi đi.


Sử dụng tính năng tạo chiến dịch


Bước 1: 

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Chiến dịch.


Bước 2:

Ở trang quản lý chiến dịch, bạn hãy nhấn vào nút Tạo chiến dịch mới.Bước 3:

Lúc này sẽ có 6 loại chiến dịch để bạn lựa chọn:

 1. Gửi tin nhắn: Khi bạn chỉ cần gửi thông điệp đến cho khách hàng
 2. Gửi tin nhắn kèm khuyến mãi: Khi bạn muốn giới thiệu chương trình khuyến mãi kèm mã ưu đãi đến cho khách hàng.
 3. Chúc mừng sinh nhật: Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật kèm với ưu đãi như một món quà sinh nhật gửi tặng khách hàng.
 4. Cảm ơn sau khi mua hàng: Gửi tin nhắn cám ơn khách hàng đã mua sắm tại cửa hàng sau khi hoàn tất một đơn hàng.
 5. Gợi nhớ khách hàng trở lại mua hàng: Gửi tin nhắn đến cho khách hàng sau một khoảng thời gian khách hàng chưa quay trở lại mua hàng, kèm chương trình ưu đãi kích thích mua hàng.

Bước 4:

Bắt đầu cấu hình cho chiến dịch. Để hiểu hơn về cách cấu hình cho từng loại chiến dịch, bạn có thể xem tại đây.

>>> Sau đó nhấn Gửi tin nhắn để chiến dịch được gửi đi.