Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng những đặc điểm chung được gộp thành 1 nhóm. Với nhóm khách hàng này, nhà bán hàng sẽ có những chiến lược kinh doanh nhằm tri ân hoặc thúc đẩy bán hàng. 

Để có thể thiết lập được một nhóm khách hàng, bạn cần thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: 

Truy cập Haravan Marketing → Nhóm khách hàng → chọn Tạo nhóm khách hàng:

Bước 2:

Điền Tên cho nhóm khách hàng và chọn điều kiện lọc cho nhóm khách hàng. Bạn có thể thêm nhiều điều kiện lọc Gộp  Loại trừ để xác định đúng đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới.

Các điều kiện lọc bao gồm: 

 • Kênh đã mua hàng: Lọc danh sách khách hàng đã từng mua hàng trên cùng một kênh. Bạn có thể nhấn chọn nhiều kênh cùng một lúc.

 • Tag: Lọc danh sách khách hàng có cùng tag. 

 • Đã sử dụng ưu đãi từ Haraloyalty: Lọc danh sách khách hàng có sử dụng ưu đãi từ HaraLoyalty trong một khoảng thời gian cố định hoặc khoảng thời gian cụ thể có thể tùy chỉnh.

 • Ngày bắt đầu thành viên: Lọc danh sách khách hàng có ngày bắt đầu trở thành thành viên trong một khoảng thời gian cố định hoặc khoảng thời gian cụ thể có thể tùy chỉnh.

 • Sản phẩm đã mua: Lọc những khách hàng đã mua những sản phẩm giống nhau trong một khoảng thời gian cố định.

 • Họ và tên: Lọc theo từ khoá. VD: Lọc các khách hàng có tên Văn.

 • Số điện thoại: Lọc theo số điện thoại, bạn có thể dùng để lọc ra các khách hàng có chung nhà mạng hoặc mã số vùng.

 • Email: Lọc theo từ khoá. 

 • Giới tính: Lọc theo giới tính Nữ, Nam hoặc không xác định

 • Số lượng đơn hàng: Lọc danh sách khách hàng theo chính xác số lượng đơn hàng hoặc khoảng đơn hàng khách hàng mua sắm.

 • Chi tiêu: Lọc danh sách khách hàng theo mức chi tiêu.

 • Điểm thưởng hiện có: Lọc theo số điểm thưởng hiện có của khách, việc này rất có ích việc xác định đúng khách hàng đáp ứng đủ số điểm thưởng để tham gia một số chiến dịch hoặc đổi thưởng nhất định.

 • Hạng thành viên: Lọc theo các hạng thành viên của doanh nghiệp bạn

 • Khu vực: Lọc theo khu vực mà khách hàng đang sinh sống hoặc làm việc.

 • Có mua hàng: Lọc theo khoảng thời gian phát sinh đơn hàng của khách 

 • Không mua hàng: Lọc theo khoảng thời gian không phát sinh đơn hàng của khách 

 • Có ngày sinh nhật: Lọc những khách hàng có ngày sinh nhật trong cùng 1 tháng hoặc cùng nằm trong một khoảng thời gian cụ thể có thể tùy chỉnh.

 • Không có Email 

 • Không có số điện thoại 

Bạn có thể nhấn Thêm điều kiện lọc để mở rộng nhóm khách hàng: 

Ngoài ra, bạn có thể lọc ra các điều kiện nhằm thu hẹp nhóm khách hàng, với các khách hàng thỏa điều kiện lọc dưới đây sẽ được loại trừ khỏi nhóm khách hàng:

Bước 3:

Kiểm tra lại nhóm khách hàng vừa tạo, sau đó bấm Tạo nhóm khách hàng để hoàn tất. 

Khi hệ thống đã xử lý hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin nhóm khách hàng như sau: