Trong trường hợp các nguồn khách không đến từ các kênh liên kết với Haravan, bạn có thể nhập thông tin khách hàng vào hệ thống Omnipower của Haravan và thông tin khách hàng sẽ được đồng bộ về Haraloyalty.


Các thông tin về khách hàng có thể nhập bao gồm:

  • Họ và tên khách hàng
  • Email
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Giới tính


Bạn có thể nhập danh sách khách hàng với các thông tin trên theo các bước sau đây:


Bước 1:

Đăng nhập vào Omnipower, chọn Khách hàng. Bước 2:

Bạn hãy chọn vào phần tính năng mở rộng bên cạnh nút Tạo khách hàng.và chọn Nhập dữ liệu.Bước 3:

Bạn hãy nhấn tải về file dữ liệu mẫu Và bắt đầu nhập các thông tin khách hàng hiện có của bạn vào file.Bước 4:

Sau khi hoàn tất nhập thông tin khách hàng, bạn có thể bắt đầu tải file lên hệ thống. Lưu ý: Bạn hãy chọn đúng định dạng file để đăng tải.