Dưới đây sẽ là một số chương trình đổi thưởng cơ bản mà được rất nhiều các nhà bán hàng áp dụng trong quá trình kinh doanh nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng. 

MỤC LỤC:

1. Dùng điểm thưởng khấu trừ trực tiếp trên đơn hàng:

Nếu khách hàng không muốn trừ điểm trực tiếp thì nhân viên bán hàng phải làm sao? Nhân viên có thể khuyến khích đổi điểm thành ưu đãi giúp khách hàng hoặc có thể quy đổi điểm ra tiền, sau đó giảm tiền trên tổng số tiền ở hóa đơn khách phải thanh toán. Khi đổi thành công, khách hàng có thể xem lại ở hồ sơ của mình. Nhờ vậy khách hàng sẽ chủ động quay lại mua hàng nhiều lần để sử dụng nốt ưu đãi/điểm tích lũy của mình. 

  • Bước 1: Trên Hararetail, Harasocial, Omnipower, ở giao diện tạo đơn hàng, khu vực hồ sơ khách hàng, bạn chọn biểu tượng trái tim.

  • Bước 2: Thông tin khách hàng sẽ hiện ra, kèm thông báo cho nhân viên bán hàng khấu trừ theo số điểm tích được cho khách hàng. (Để điều chỉnh công thức đổi này, bạn vào hệ thống Haraloyalty, mục Chương trình loyalty → chọn Khách hàng thân thiết).

Sau đó ở loại chương trình sử dụng điểm để chiết khấu cho đơn hàng, bạn có thể thiết lập giới hạn chiết khấu. 

Xem chi tiết thiết lập tại đây.

  • Bước 3: Chọn nút "Sử dụng", hệ thống sẽ khấu trừ trực tiếp theo mức được chọn ngay, điểm thưởng của khách hàng cũng sẽ giảm theo tỉ lệ này.

2. Đổi thưởng thành mã giảm giá: 

Đổi thưởng thành mã giảm giá là một trong những chương trình thu hút và phù hợp với mọi khách hàng. Tính năng “Đổi thưởng thành mã giảm giá” này có thể giúp khách hàng tự đổi điểm thành mã giảm giá khi thanh toán tại cửa hàng.

Bước 1: Ở giao diện hồ sơ Loyalty của khách hàng, bạn vào mục "Đổi thưởng". Đây là danh sách các loại ưu đãi chỉ đổi được bằng điểm thưởng.

Bước 2: Chọn ưu đãi bạn muốn đổi cho khách hàng. 

Để thêm/xóa loại đổi thưởng, bạn truy cập vào hệ thống Haraloyalty → chọn Chương trình loyalty → chọn Đổi thưởng.

Bước 3: Chọn nút "Đổi thưởng".

Sau khi đổi thành công, số ưu đãi của khách hàng sẽ tăng thêm, và điểm thưởng sẽ giảm.