1. Giới thiệu tính năng:

Hồ sơ thành viên là nơi tập trung tất cả dữ liệu khách hàng, được tổng hợp từ 2 nguồn chính:

  • Từ file dữ liệu đầu kỳ

  • Từ Haravan (Haravan Omnichannel)

Tương ứng với mỗi nguồn dữ liệu, Haraloyalty sẽ có những bộ lọc đã lưu sẵn để bạn có thể tham khảo nhanh. Ngoài ra, đối với mỗi khách hàng thành viên, bạn sẽ có thể tra cứu các loại thông tin cá nhân, thông tin Loyalty được thu thập khi tạo đơn hàng cho khách hàng trên Haravan Omnichannel. 

  1. Hướng dẫn sử dụng:

  1. Hồ sơ thành viên:

Tại trang này tổng hợp tất cả các thành viên đã được kích hoạt thành công theo các trường thông tin được chọn để hiển thị, bao gồm:


Trường thông tin được hiển thị

Ý nghĩa

Tên

Tên hoặc Họ và Tên của khách hàng thành viên

Email

Email trong Thông tin liên hệ của khách hàng thành viên

Ngày sinh

Ngày sinh trong Thông tin liên hệ của khách hàng thành viên

Giới tính

Giới tính trong Thông tin liên hệ của khách hàng thành viên

Hạng thành viên

Tên của thứ hạng mà khách hàng thành viên đang đạt đến ở thời điểm hiện tại

Tổng đơn hàng

Tổng số đơn hàng đã phát sinh thành công của khách hàng thành viên

Tổng chi tiêu

Tổng số tiền từ tổng số đơn hàng phát sinh thành công của khách hàng thành viên

Điểm thưởng hiện có

Số điểm thưởng khả dụng hiện tại mà khách hàng thành viên đang sở hữu

Điểm thưởng đã sử dụng

Số điểm thưởng đã được khách hàng thành viên sử dụng để nhận chiết khấu trong chương trình Khách hàng thành viên, đổi thưởng,...

Điểm thưởng không khả dụng

Số điểm thưởng đã hết hạn sử dụng (theo thiết lập “Cài đặt điểm thưởng” của Cấu hình tích điểm); hoặc Số điểm thưởng đang trong thời gian chờ trước khi có hiệu lực sử dụng (theo thiết lập “Thời gian để điểm thưởng bắt đầu có hiệu lực” của Cấu hình tích điểm)

Lần cuối mua hàng

Thời gian phát sinh đơn hàng thành công mới nhất của khách hàng thành viên

Khu vực

Quận/Huyện và Tỉnh/Thành phố trong Thông tin liên hệ của khách hàng thành viên

Ngày đăng ký thành viên

Thời gian mà khách hàng thành viên được kích hoạt thành công


Nội dung tiếp theo cần hiểu rõ trên trang Hồ sơ thành viên chính là phần Bộ lọc đã lưu. “Bộ lọc đã lưu” của Hồ sơ thành viên có thể được xem là đường tắt của thao tác “Thêm bộ lọc” trên trang Hồ sơ thành viên. Tại đây, bạn có thể xem nhanh các nhóm khách hàng đã được lọc tự động theo trường thông tin Lần cuối mua hàng, cụ thể là các nhóm:

  • Mua hàng 7 ngày gần đây: Nhóm khách hàng thành viên không có đơn hàng phát sinh thành công trong 7 ngày, được tính đúng 7 ngày từ ngày mua hàng lần cuối đến thời điểm hiện tại.

  • Mua hàng 30 ngày gần đây: Nhóm khách hàng thành viên không có đơn hàng phát sinh thành công trong 30 ngày, được tính đúng 30 ngày từ ngày mua hàng lần cuối đến thời điểm hiện tại.

  • Đã lâu không mua hàng: Nhóm khách hàng thành viên không có đơn hàng phát sinh thành công trong hơn 30 ngày, những khách hàng nhóm này phải có ít nhất từ 31 ngày không phát sinh đơn hàng mới kể từ lần cuối mua hàng.


Tham khảo thêm các tác vụ chính trên tính năng Hồ sơ thành viên, bao gồm:

  1. Khách hàng từ Haravan:

Tại nguồn Khách hàng từ Haravan, bạn sẽ xem được những khách hàng và khách hàng thành viên đang có của mình từ Haravan Omnichannel. Những trường thông tin của khách hàng thành viên tại đây được hiển thị giống như khách hàng thành viên tại Hồ sơ thành viên.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 nguồn khách hàng đó chính là Bộ lọc đã lưu. Ở phần này, Khách hàng từ Haravan có 5 bộ lọc tự động: 3 trường đầu vẫn theo trường thông tin Lần cuối mua hàng, 2 bộ lọc cuối sẽ theo trường thông tin Đã đăng ký thành viên và Chưa đăng ký thành viên.

Đối với bộ lọc Chưa đăng ký thành viên, bạn có thể thực hiện kích hoạt thành viên bằng tay bằng cách nhấn vào nút Kích hoạt thành viên.