Khách hàng nói đơn giản là những người sẽ đưa ra quyết định mua sắm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 


Bạn cần xác định rõ đâu là những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp là những người trực tiếp đem lại doanh thu lợi nhuận cho bạn. Vì vậy bạn cần có những giải pháp chăm sóc khách hàng nhắm lôi kéo, níu giữ chân khách hàng sử dụng sản phẩm mà bạn cung cấp.


Ở phần này bạn sẽ cần hiểu được cách: