Ưu đãi

Tìm kiếm ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:45 PM
Tạo ưu đãi giảm theo % tổng đơn hàng
1. Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu ...
Fri, 19 Nov, 2021 at 3:40 PM
Tạo ưu đãi giảm trực tiếp trên đơn hàng
1. Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu ...
Fri, 19 Nov, 2021 at 2:16 PM
Tạo ưu đãi Freeship
1. Giới thiệu tính năng Phí vận chuyển thường được coi là một trong những lý do chính khiến người mua hàng từ bỏ giỏ hàng của họ — với tỷ lệ rời bỏ giỏ ...
Tue, 19 Oct, 2021 at 7:38 PM
Chỉnh sửa ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Mon, 21 Nov, 2022 at 11:11 AM
Xóa ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:48 PM
Báo cáo ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:51 PM

Cùng danh mục