Đi đôi với việc quản lý thông tin khách hàng, nhóm khách hàng, trạng thái hàng. Ở bài viết này Haravan sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các hạng thành viên cho khách khi đạt đến một điều kiện hay tiêu chí mà doanh nghiệp bạn đưa ra.


Chẳng hạn như khi khách hàng đã trở thành thành viên và mua hàng doanh thu đạt tới giá trị 50 triệu thì sẽ được chuyển sang nhóm khách hàng Diamond. Với chức năng thăng hạng, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi và thăng hạng cho khách khi thỏa điều kiện mà bạn đặt ra.Tạo mới hạng thành viên

Để tạo mới hạng thành viên, bạn cần thực hiện các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Thăng hạng.
Bước 3:

Hệ thống sẽ tạo sẵn một số hạng thành viên mặc định, để tạo mới hạn thàh viên, bạn hãy nhấn vào nút Thêm hạng.Bước 4:

Nhập tên gọi cho hạng thành viên mới.Bước 4:

Nếu bạn muốn xác định đây là hạng thành viên thấp nhất (Cấp 1) và khách hàng sau khi kích hoạt thành viên sẽ trở thành hạng thành viên này, hãy chọn vào ô Đây là thành viên khởi tạo và để số điểm là 0 cho hạng thành viên này.Còn nếu đây là hạng thành viên cấp 2 trở lên, hãy bỏ chọn ô Đây là hạng thành viên lúc khởi tạo và nhập số điểm khách hàng cần đạt được để được nâng cấp lên hạng thành viên này.Bước 5:

Bấm Hoàn tất.
Thay đổi tiêu chí đánh giá hạng thành viên


Để thay đổi các tiêu chí đánh giá cho hạng thành viên, bạn cần thực hiện các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Thăng hạng.Bước 3:

Bấm vào Tên của hạng thành viên bạn cần thay đổi.Bước 4:

Bạn có thể thay đổi tên của hạng thành viên, chuyển hạng thành viên thành thành viên khởi tạo và thay đổi số điểm cần đạt để được nâng cấp lên hạng thành viên này hoặc Tạm ngừng kích hoạt hạng thành viên này.


Bước 4:

Bấm Hoàn tất.