Hạng thành viên là một trong những hình thức nhằm thúc đẩy việc mua hàng của khách. Chẳng hạn tổng giá trị đơn hàng của khách đạt đến mức điều kiện mà bạn đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi và thăng hạng cho khách. 

Lưu ý: Điều kiện để sử dụng được tính năng quản lý tự động hạng thành viên của HaraLoyalty, bạn cần nâng cấp lên gói Scale. Xem chi tiết bảng giá và các tính năng đặc biệt đi kèm tại đây.

Trong bài viết này, Haravan sẽ hướng dẫn bạn bạn cách thiết lập và cài đặt cấu hình Hạng thành viên.

MỤC LỤC:


Thiết lập hạng thành viên:

Truy cập admin HaraLoyalty → chọn Chương trình Loyalty → chọn Thành viên → Hạng thành viên → nhấn Thiết lập hạng.

Tại đây sẽ hiển thị mức quy đổi điểm xếp hạng thành viên mặc định cũng như những hạng thành viên mà bạn đã thiết lập trong lần đầu bạn thực hiện kết nối HaraLoyalty.

 

Bạn có thể thay đổi mức chi tiêu, hệ thống sẽ tự động quy đổi sang điểm xếp hạng. Sau đó bạn chỉ cần nhấn Lưu chỉnh sửa để hoàn tất. 

Lưu ý: Quy đổi điểm xếp hạng thành viên và Hạng thành viên Member (Khởi tạo) sẽ được thiết lập và chỉnh sửa 1 lần duy nhất trong lần đầu thực hiện kết nối, về sau bạn sẽ không thể thực hiện chỉnh sửa được nữa. 

→ Nếu bạn có nhu cầu cần thay đổi mức quy đổi điểm xếp hạng, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ về bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan, thông qua các kênh:

 • Số điện thoại: 1900 636 099 - Phím số 2

 • Email: support@haravan.com

 • Chat trực tiếp tại Trang quản trị MyHaravan hoặc Website www.haravan.comTạo mới hạng thành viên: 

Bước 1: Truy cập admin HaraLoyalty → chọn Chương trình Loyalty → chọn Thành viên → Hạng thành viên → nhấn Tạo hạng.

Bước 2: Điền thông tin tạo hạng thành viên mới: 

 • Tên hạng thành viên 

 • Hình biểu tượng cho hạng thành viên:

  • Dung lượng: <100KB

  • Kích thước: 500x500 pixels

  • Định dạng: png, jpeg 

 • Tổng chi tiêu (VNĐ) & Điểm xếp hạng (điểm): dựa vào quy đổi điểm xếp hạng thành viên mặc định, khi bạn nhập mức chi tiêu hệ thống sẽ tự động quy đổi sang điểm xếp hạng. 

Ví dụ: bạn đang thiết lập mức quy đổi mặc định là

Vậy khi tạo mới hạng, bạn chỉ cần nhập mức chi tiêu thì hệ thống sẽ tự động quy đổi như sau: 

Bước 3: Nhấn Cập nhật sau khi đã điền đầy đủ thông tin

→ Hiện tại chưa có giới hạn số lượng hạng thành viên được tạo mới. 


Chỉnh sửa hạng thành viên:

Tại hạng thành viên bạn cần chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng 3 chấm và chọn Chỉnh sửa

Sau đó bạn chỉ cần chỉnh sửa lại các thông tin mà bạn muốn, nhấn Cập nhật để lưu thao tác: 

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa mức chi tiêu và điểm xếp hạng của hạng thành viên Member (Khởi tạo), hệ thống đang thiết lập mặc định dựa theo quy đổi điểm xếp hạng. 


Ngừng kích hoạt hạng thành viên

Tại hạng thành viên bạn cần ngừng kích hoạt, nhấn vào biểu tượng 3 chấm và chọn Ngừng kích hoạt hạng thành viên

Chọn Đồng ý

Lưu ý: 

 • Nếu danh sách có 1 hạng thành viên bị ngừng kích hoạt, hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại thứ hạng thành 
 • Đối với hạng thành viên Member (Khởi tạo), bạn sẽ không thể thực hiện ngừng kích hoạt. 


 

Cài đặt hạng thành viên: 

Truy cập admin HaraLoyalty → chọn Chương trình Loyalty → chọn Thành viên → Hạng thành viên → nhấn Cài đặt hạng.

Hệ thống sẽ điều chuyển đến trang cài đặt thời hạn của hạng thành viên. Tại đây khi thiết lập thời hạn, hệ thống sẽ sắp xếp lại hạng thành viên dựa trên thời gian mà bạn đã lựa chọn.  

Có 3 lựa chọn cài đặt thời hạn: 

 • Không giới hạn: hệ thống sẽ không sắp xếp lại hạng thành viên.

 • Xếp lại hạng thành viên sau một khoảng thời gian không mua hàng: Sau một khoảng thời gian mà bạn quy định nếu khách hàng không phát sinh đơn hàng mới, hệ thống sẽ tự động hạ hạng thành viên. 

 • Xếp lại theo định kỳ: Theo định kỳ, hệ thống sẽ tự động hạ hạng thành viên của tất cả khách hàng (bao gồm khách hàng mới và cũ). 

Có 2 lựa chọn hạ hạng:

 • Thành hạng khởi tạo sau khi xếp lại: hệ thống đang mặc định hạng thành viên Member là hạng khởi tạo. 

 • Hạ bậc hạng thành viên: tùy vào hạng thành viên hiện tại của khách hàng, hệ thống sẽ hạ xuống số bậc mà bạn thiết lập.

Nhấn Lưu thiết lập để hoàn tất cài đặt.