Khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Khách hàng nói đơn giản là những người sẽ đưa ra quyết định mua sắm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.  Bạn cần xác định rõ đâu là những khách hàng tiềm...
Thu, 12 Sep, 2019 at 4:52 PM
Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý danh sách khách hàng tốt sẽ giúp gia tăng hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, nâng cao cơ hội giữ chân khách hàng, từ đó gia tăng doanh thu và...
Tue, 10 Sep, 2019 at 10:10 AM
Tạo nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc tính riêng biệt để từ đó bạn tìm hiểu và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù h...
Mon, 20 Sep, 2021 at 5:42 PM
Kích hoạt thành viên cho khách hàng
Từ khách hàng để trở thành thành viên của cửa hàng, cần phải qua thao tác Kích hoạt thành viên. Bạn có thể thiết lập cho hệ thống tự động kích hoạt thàn...
Tue, 10 Sep, 2019 at 10:38 AM
Chỉnh sửa và xoá nhóm khách hàng
Nhu cầu và thoái quen tiêu dùng của khách hàng luôn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa nhóm khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh, hoặc xoá nhóm khách...
Tue, 10 Sep, 2019 at 1:21 PM
Nhập dữ liệu khách hàng đầu kỳ
Để di chuyển dữ liệu dữ liệu khách hàng từ các hệ thống cũ của bạn qua Haraloyalty bạn có thể thực hiện bằng cách nhập Dữ liệu đầu kỳ cho khách hàng. Dữ...
Wed, 18 Sep, 2019 at 12:29 AM
Xuất dữ liệu trong Nhóm khách hàng
Nhóm Khách Hàng là một trong những tính năng được yêu thích của HaraLoyalty giúp các Nhà bán hàng có thể phân loại tốt tệp khách hàng theo các nhu cầu, mục ...
Thu, 7 May, 2020 at 1:48 PM
Nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng là một trong những tính năng nổi bật của Haraloyalty với khả năng phân loại nhóm khách hàng của doanh nghiệp theo nhiều điều kiện lọc khác n...
Mon, 20 Sep, 2021 at 5:25 PM
Chỉnh sửa thông tin thành viên
Chỉnh sửa thông tin khách hàng Để chỉnh sửa thông tin khách hàng bạn cần làm theo những bước sau. Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin khi khác...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:06 PM
Báo cáo nhóm khách hàng
Làm sao để bạn có thể hiểu đúng về các con số hiển thị trong phần báo cáo của Nhóm khách hàng? Thông qua bài viết này, Haraloyalty sẽ nêu ra các định nghĩa ...
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:09 AM

Cùng danh mục