Khách hàng

Tổng quan về khách hàng
Khách hàng nói đơn giản là những người sẽ đưa ra quyết định mua sắm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.  Bạn cần xác định rõ đâu là những khách hàng tiềm...
Mon, 14 Nov, 2022 at 3:28 PM
Quản lý danh sách khách hàng
Quản lý danh sách khách hàng tốt sẽ giúp gia tăng hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, nâng cao cơ hội giữ chân khách hàng, từ đó gia tăng doanh thu và...
Tue, 10 Sep, 2019 at 10:10 AM
Hướng dẫn tạo nhóm khách hàng tại Haraloyalty
Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc tính riêng biệt để từ đó bạn tìm hiểu và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù h...
Wed, 19 Jul, 2023 at 5:23 PM
Kích hoạt thành viên cho khách hàng
Từ khách hàng để trở thành thành viên của cửa hàng, cần phải qua thao tác Kích hoạt thành viên. Bạn có thể thiết lập cho hệ thống tự động kích hoạt thàn...
Tue, 10 Sep, 2019 at 10:38 AM
Nhập liệu chi tiêu từ hệ thống khác
Để di chuyển dữ liệu dữ liệu khách hàng từ các hệ thống cũ của bạn qua Haraloyalty bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng tính năng Nhập liệu chi tiêu từ hệ...
Wed, 10 Aug, 2022 at 5:36 PM
Nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng là một trong những tính năng nổi bật của Haraloyalty với khả năng phân loại nhóm khách hàng của doanh nghiệp theo nhiều điều kiện lọc khác n...
Mon, 20 Sep, 2021 at 5:25 PM
Xuất dữ liệu trong Nhóm khách hàng tại HaraLoyalty
Thao tác xuất dữ liệu nhóm khách hàng là một trong những thao tác quan trọng và quen thuộc dành cho các nhà bán hàng, tính năng có thể quản lý và phân loại ...
Wed, 24 May, 2023 at 5:45 PM
Chỉnh sửa thông tin thành viên
Chỉnh sửa thông tin khách hàng Để chỉnh sửa thông tin khách hàng bạn cần làm theo những bước sau. Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin khi khác...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:06 PM
Báo cáo nhóm khách hàng
Làm sao để bạn có thể hiểu đúng về các con số hiển thị trong phần báo cáo của Nhóm khách hàng? Thông qua bài viết này, Haraloyalty sẽ nêu ra các định nghĩa ...
Thu, 9 Jul, 2020 at 11:09 AM
Hồ sơ thành viên
Giới thiệu tính năng: Hồ sơ thành viên là nơi tập trung tất cả dữ liệu khách hàng, được tổng hợp từ 2 nguồn chính: Từ file dữ liệu đầu kỳ Từ Hara...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:50 PM

Cùng danh mục