Thành viên mới là khách hàng sau khi đạt đủ các tiêu chí trở thành thành viên và được kích hoạt để trở thành thành viên của cửa hàng. Tuỳ vào nhu cầu của doanh nghiệp, bạn có thể thiết lập cho hệ thống tự động kích hoạt thành viên mới ngay sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng đầu tiên, hoặc chọn kích hoạt thủ công.


Khách hàng mới chỉ đơn giản là khách hàng lần đầu tiên mua sắm hoặc ghé qua cửa hàng và để lại thông tin liên hệ.