Mô hình tích điểm thưởng đã không còn xa lạ với các nhà bán hàng trong việc mang lại cho những khách hàng trung thành các lợi ích có giá trị lớn, điều này sẽ vô cùng hữu ích trong việc giữ chân và kích cầu từ nhóm khách hàng cũ. 

Vì thế, nhằm giúp nhà bán hàng có thể đa dạng hóa quy chế tích điểm, phù hợp với mọi chính sách, chương trình Khách hàng thân thiết,... Tính năng Tích điểm: Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng cho từng hạng.

Lưu ý: Điều kiện để sử dụng được tính năng tích điểm thưởng của HaraLoyalty: 

 • Bạn cần nâng cấp lên gói Scale. Xem chi tiết bảng giá và các tính năng đặc biệt đi kèm tại đây.

 • Đối tượng sử dụng là tất cả các thành viên có thứ hạng từ mức Khởi tạo.

 • Phạm vi sử dụng: trên các kênh bán hàng của Omnichannel như sàn TMĐT, mạng xã hội Facebook, Messenger, bán offline tại cửa hàng.

MỤC LỤC: 


Thiết lập điểm thưởng: 

Bước 1: Truy cập admin HaraLoyalty → chọn Chương trình Loyalty → chọn Thành viên → Điểm thưởng → nhấn chọn vào cách tính điểm hiện tại của bạn để bắt đầu thiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởng cho từng hạng.

Lưu ý: Thực tế, trong lần đầu thực hiện kết nối, bạn đã thiết lập hoàn tất bước thiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởng cho từng hạng. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc thay đổi lại loại chiết khấu theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Xem chi tiết hướng dẫn thiết lập các chương trình Loyalty trong lần đầu thực hiện kết nối. 

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Thiết lập điểm thưởng

 

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (%): tỷ lệ dựa trên thiết lập điểm xếp hạng. Ví dụ khi bạn thiết lập quy đổi điểm xếp hạng là 1,000 VNĐ = 1 điểm thưởng, vậy suy ra tỷ lệ 100% nghĩa là 1 điểm thưởng sẽ bằng 1 điểm xếp hạng có giá trị tiền tương đương là 1,000 VNĐ. 

Công thức tính Giá trị điểm thưởng tương ứng như sau:

(Điểm quy đổi xếp hạng / Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng %) x Chi tiêu quy đổi xếp hạng

Ví dụ: 

 • Điểm quy đổi xếp hạng = 1 điểm

 • Chi tiêu quy đổi xếp hạng = 1,000 VNĐ

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng = 100% 

=> Giá trị quy đổi tương ứng = (1 / 100%) x 1,000 = 1,000

 • Giá trị điểm thưởng tương ứng = số tiền tương ứng với tỷ lệ quy đổi điểm thưởng. Hệ thống sẽ tự động mặc định tính toán dựa vào tỷ lệ quy đổi. 

Lưu ý: 

 • Không thể nhập giá trị lớn hơn 1000% cho Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng

 • Bạn cần thiết lập tỷ lệ quy đổi điểm thưởng phù hợp với hạng thành viên. Hạng mức càng cao thì tỷ lệ quy đổi càng cao, khi đó số tiền chi tiêu của khách hàng sẽ càng ít. Ngược lại, hạng mức càng thấp thì số tiền chi tiêu càng cao. 

Bước 4: Sau khi thiết lập các tỉ lệ quy đổi điểm thưởng cho tất cả các thứ hạng của bạn, hãy chọn Nguyên tắc làm tròn điểm phù hợp.

 • Bỏ hàng điểm lẻ ở phần thập phân nếu có. Ví dụ: 1,5 điểm → 1 điểm; 1,8 điểm → 1 điểm. 

 • Làm tròn: nguyên tắc làm tròn sẽ dựa trên mức chỉ số từ 0,5 (<0,5 sẽ làm tròn xuống, ≥0,5 sẽ làm tròn lên). Ví dụ: 1,5 điểm → 2 điểm; 1,3 điểm → 1 điểm.

Bước 5: Nhấn Lưu chỉnh sửa để hoàn thành thiết lập. 


Cài đặt tích điểm: 

Truy cập admin HaraLoyalty → chọn Chương trình Loyalty → chọn Thành viên → chọn Điểm thưởng → chọn Cài đặt tích điểm:

Hệ thống sẽ điều chuyển đến trang cài đặt tích điểm, tại đây bạn có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến điểm thưởng của khách hàng, ví dụ như:

 •  Đơn hàng được tự động tích điểm khi nào?

 •  Khi nào khách có thể sử dụng điểm thưởng mới tích lũy?

 •  Hạn sử dụng của điểm thưởng là bao lâu?

 •  Sản phẩm nào sẽ không được tính điểm thưởng?

1. Thời gian để điểm thưởng bắt đầu có hiệu lực: Sau khoảng thời gian này, tính từ thời điểm điểm tích lũy được phát sinh, điểm của khách hàng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Bạn có thể tuỳ chọn 1 trong 2 thiết lập sau:

 • Được sử dụng ngay: Điểm sẽ ngay lập tức có hiệu lực và khách hàng có thể sử dụng điểm được ngay.

 • Sau khoảng thời gian: Điểm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau một khoảng thời gian, bạn có thể chọn theo Giờ hoặc Ngày và sau khoảng thời gian đó khách hàng sẽ sử dụng được những điểm vừa tích.

2. Trạng thái đơn hàng được tích điểm: 

 • Đã thanh toán và giao hàng (Đã hoàn tất đơn hàng): Điểm thưởng sẽ được tích khi đơn hàng ở trạng thái hoàn tất.

 • Đã thanh toán: Điểm thưởng sẽ được tích khi đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán.

3. Hạn sử dụng của điểm thưởng: 

 • Điểm thưởng được xóa sau một khoảng thời gian, kể từ lúc phát sinh: Tính từ khi điểm thưởng được cộng cho khách, sau số ngày quy định, số điểm thưởng đó sẽ bị xóa. Thiết lập này sẽ thúc đẩy khách mua hàng nhanh chóng hoàn tất một đơn hàng mới nhằm tận dụng số điểm thưởng của đơn cũ trước khi hết hạn.

 • Điểm sẽ được xóa sau khoảng thời gian nếu khách không phát sinh đơn hàng: Tính từ ngày phát sinh đơn hàng gần nhất của khách, sau số ngày quy định, điểm thưởng của khách sẽ bị xóa. Thiết lập này sẽ thúc đẩy khách tăng tần suất mua hàng để không bỏ phí điểm thưởng.

 • Điểm sẽ bị xóa theo định kỳ: Hằng năm, điểm thưởng hiện có của khách hàng sẽ bị xóa toàn bộ vào ngày - tháng mà bạn chọn. Thiết lập này sẽ thúc đẩy khách hàng tranh thủ mua sắm trước ngày điểm thưởng bị xóa hoàn toàn.

Nhấn Lưu thiết lập để hoàn tất cài đặt