Chiến dịch ‘Khách cũ giới thiệu khách mới’ của Haraloyalty là chiến dịch mà sau khi khách hàng hoàn thành thanh toán đơn hàng tại các kênh bao gồm: Website, Hararetail (cửa hàng), Harasocial, khách hàng được nhập một số điện thoại của bạn bè để hệ thống gửi một ưu đãi mua sắm đến với số điện thoại đó. 

Chiến dịch này giúp giảm chi phí marketing, nâng cao tốc độ tăng trưởng tập khách hàng mới. Khách hàng cũ sẽ đóng vai trò là người lan truyền sự tin tưởng và sự trải nghiệm sản phẩm cho bạn bè, người thân, và mang lại tệp khách hàng mới cho doanh nghiệp.

Điều kiện: 

  • Trước khi tạo một chiến dịch thành công, bạn cần kiểm tra lại thiết lập cấu hình SMS đã được thiết lập hoàn tất hay chưa.

  • Ngoài ra bạn cần kiểm tra lại số dư trong tài khoản SMS còn bao nhiêu.

  • Cuối cùng bạn cần kiểm tra đã đăng ký mẫu nội dung đối với bên nhà mạng hay chưa. 

Trải nghiệm khi mua hàng trên Website

Trải nghiệm khi mua hàng tại cửa hàng

Tin nhắn mà người được giới thiệu nhận được


Cách thiết lập Chiến dịch 'Khách cũ giới thiệu khách mới' trên Haraloyalty


Lưu ý: Tại Haravan Marketing, chiến dịch "Khách cũ giới thiệu khách mới" sẽ được hiển thị với tên khác "Giới thiệu bạn bè và nhận quà". Khi nhấn vào chiến dịch, bạn sẽ được điều chuyển đến hệ thống Loyalty để cập nhật và xem báo cáo thống kê. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!