Khi đạt được các tiêu chí do bạn đặt ra, khách hàng có thể nhận được phần thưởng từ hệ thống hoặc dùng điểm mà khách hàng tích được và đổi sang quà khi mua sắm theo quy định của doanh nghiệp bạn.Thêm phần thưởng


Để thêm phần thưởng, bạn cần làm các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Bạn hãy chọn tính năng Đổi thưởng.Bước 3:

Bấm vào nút Thêm phần thưởng để bắt đầu tạo ưu đãi mới cho khách hàng của bạn.Bước 4:

Hãy đặt tên cho ưu đãi của bạn.Bước 5:

Khi thiết lập chương trình đổi thưởng, bạn cần quan tâm đến các thông số sau.

 • Điều kiện đổi thưởng: HaraLoyalty có 3 loại đổi thưởng sau đây
  • Lần đầu tiên mua hàng: Lần đầu tiên khách hàng mua hàng tại cửa hàng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Lần đầu tiên đăng ký thành viên: Lần đầu tiên khách hàng đăng ký trở thành thành viên của cửa hàng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Thăng hạng thành viên: Khi khách hàng được thăng hạng lên cấp thành viên cao hơn sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sử dụng điểm tích luỹ: Khi khách hàng tích đủ điểm, có thể dùng điểm để đổi lấy phần thưởng.
 • Cách kích hoạt phần thưởng: Đây là thiết lập tự động được chọn theo điều kiện đổi thưởng.
  • Lần đầu tiên mua hàng: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Lần đầu tiên đăng ký thành viên: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Thăng hạng thành viên: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Sử dụng điểm tích luỹ: Thủ công - Khách hàng tự chọn.
 • Phần thưởng: Phần thưởng mặc định tại HaraLoyalty là mã khuyến mãi.
 • Loại khuyến mãi: Có 2 loại khuyến mãi bạn có thể sử dụng đó là 
  • Giảm VNĐ: Mã khuyến mãi sẽ được xem như tiền mặt và giảm trừ trực tiếp trên đơn hàng
  • Giảm %: Đơn hàng sẽ được giảm trừ theo tỉ lệ % trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Điều kiện sử dụng cho phần thưởng: Hiện tại hệ thống HaraLoyalty mặc định Áp dụng cho tất cả đơn hàng. 
 • Cho phép sử dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác hoặc không.


Bước 5:

Bấm Hoàn tất.Chỉnh sửa phần thưởng


Để chỉnh sửa phần thưởng, bạn cần làm các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Bạn hãy chọn tính năng Đổi thưởng.Bước 3:

Bấm vào tên phần thưởng mà bạn cần thay đổi.


Bước 4:

Bạn có thể thay đổi tên và chỉnh sửa các thiết lập cho phần thưởng, bạn cần quan tâm đến các thông số sau.

 • Điều kiện đổi thưởng: HaraLoyalty có 3 loại đổi thưởng sau đây
  • Lần đầu tiên mua hàng: Lần đầu tiên khách hàng mua hàng tại cửa hàng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Lần đầu tiên đăng ký thành viên: Lần đầu tiên khách hàng đăng ký trở thành thành viên của cửa hàng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Thăng hạng thành viên: Khi khách hàng được thăng hạng lên cấp thành viên cao hơn sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sử dụng điểm tích luỹ: Khi khách hàng tích đủ điểm, có thể dùng điểm để đổi lấy phần thưởng.
 • Cách kích hoạt phần thưởng: Đây là thiết lập tự động được chọn theo điều kiện đổi thưởng.
  • Lần đầu tiên mua hàng: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Lần đầu tiên đăng ký thành viên: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Thăng hạng thành viên: Tự động - Hệ thống sẽ tự động gửi phần thưởng đến cho khách hàng.
  • Sử dụng điểm tích luỹ: Thủ công - Khách hàng tự chọn.
 • Phần thưởng: Phần thưởng mặc định tại HaraLoyalty là mã khuyến mãi.
 • Loại khuyến mãi: Có 2 loại khuyến mãi bạn có thể sử dụng đó là 
  • Giảm VNĐ: Mã khuyến mãi sẽ được xem như tiền mặt và giảm trừ trực tiếp trên đơn hàng
  • Giảm %: Đơn hàng sẽ được giảm trừ theo tỉ lệ % trên tổng giá trị đơn hàng.
 • Điều kiện sử dụng cho phần thưởng: Hiện tại hệ thống HaraLoyalty mặc định Áp dụng cho tất cả đơn hàng. 
 • Cho phép sử dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác hoặc không.Bước 4:

Bấm Hoàn tất.