Biểu đồ Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi theo vùng được cập nhật ở Dashboard trong phần Thống kê theo đơn hàng, giúp cho bạn một cái nhìn tổng quan về sự phân bổ doanh thu từ đơn hàng có áp dụng ưu đãi, phát sinh ở các Quận/ Huyện khác nhau trong cùng một Tỉnh/ Thành phố. 


Quan sát biểu đồ, bạn có thể dễ dàng đánh giá được:

  • Những khu vực nào đang đem lại hiệu quả doanh thu từ đơn hàng có áp dụng ưu đãi hiệu quả nhất/ kém hiệu quả nhất.

  • Kênh bán hàng nào mang lại doanh thu từ đơn hàng có áp dụng ưu đãi hiệu quả nhất (mang lại doanh thu cao nhất)/ chưa hiệu quả (mang lại doanh thu thấp nhất), đánh giá trên mỗi quận/huyện và trên toàn bộ Tỉnh/ Thành phố được chọn.


Thông qua biểu đồ, bạn có thể thấy được phần lớn khách hàng của bạn tập trung ở những khu vực nào, và ở mỗi khu vực, kênh bán nào đang được khách hàng sử dụng nhiều nhất. Từ đó, doanh nghiệp bạn có thêm cơ sở để đưa ra những chiến dịch trên mỗi kênh bán và thông điệp truyền tải phù hợp với từng nhóm khách hàng trong từng vùng khu vực. 


Biều đồ Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi theo vùng ở Dashboard HaraLoyalty


Xem thêm: Biểu đồ Chi phí tin nhắn và Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi