1. Giới thiệu tính năng:

Điều kiện ghi nhận tích điểm là một trong những tính năng mới của HaraLoyalty, giúp mở rộng khả năng tích điểm theo từng điều kiện phù hợp với chính sách Khách hàng thân thiết của nhà bán hàng. 


Đối tượng sử dụng: Chủ cửa hàng (chủ tài khoản chính)

Phạm vi sử dụng: Cấu hình tích điểm trên HaraLoyalty, Quản lý đơn hàng trên Omnipower.


Trước khi bắt đầu sử dụng tính năng này, người dùng cần hiểu rõ về cách xử lý trạng thái đơn hàng trên Omnipower của Haravan.

  1. Hướng dẫn sử dụng:

Để cấu hình Điều kiện ghi nhận tích điểm, bạn hãy vào Cấu hình ở menu trái, chọn mục Cấu hình tích điểm. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy phần “Điều kiện ghi nhận tích điểm”. 


Hiện tại, HaraLoyalty mang đến nhà bán hàng 2 điều kiện để có thể ghi nhận tích điểm, đó là: “Đã thanh toán và giao hàng (đã hoàn tất đơn hàng)” và “Đã thanh toán”.


2.1 Đã thanh toán và giao hàng (đã hoàn tất đơn hàng):

Bạn hãy chọn điều kiện “Đã thanh toán và giao hàng” và nhấn nút “Lưu thiết lập” để bắt đầu áp dụng điều kiện. Sau đó, hãy reload trang Omnipower của Haravan để đơn hàng tiếp theo có thể được tích điểm theo điều kiện này nhé.

Khi lựa chọn điều kiện này, HaraLoyalty chỉ thực hiện tích điểm cho thành viên khi đơn hàng của thành viên đó thỏa mãn 2 điều kiện:

  • Đã thanh toán

  • Đã giao hàng

Bạn có thể theo dõi 2 điều kiện này trên màn hình Đơn hàng tại Omnipower của Haravan.

Đơn hàng được khoanh vuông là những đơn hàng sẽ được tích điểm trên HaraLoyalty khi áp dụng điều kiệnThành viên được tích điểm khi đơn hàng #100025 đạt đủ điều kiện tích điểm


2.2 Đã thanh toán

Bạn hãy chọn điều kiện “Đã thanh toán” và nhấn nút “Lưu thiết lập” để bắt đầu áp dụng điều kiện. Sau đó, hãy reload trang Omnipower của Haravan để đơn hàng tiếp theo có thể được tích điểm theo điều kiện này nhé.

Khi lựa chọn điều kiện này, HaraLoyalty thực hiện tích điểm cho thành viên có đơn hàng đã được thanh toán, còn việc giao nhận sẽ không ảnh hưởng đến việc tích điểm.

Những đơn hàng được khoanh vuông là những đơn hàng sẽ được tích điểm trên HaraLoyalty khi áp dụng điều kiện


Thành viên được tích điểm khi đạt điều kiện đã thanh toán


Như vậy là bạn đã hiểu rõ các điều kiện ghi nhận tích điểm của HaraLoyalty để lựa chọn đúng điều kiện phù hợp với chính sách Khách hàng thân thiết của doanh nghiệp. 


Ngoài ra, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Haravan tại góc phải bên dưới màn hình để được hướng dẫn cụ thể.