Điểm là đơn vị tích lũy khách hàng nhận được từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ tại cửa hàng của bạn. Từ điểm tích luỹ, khách hàng có thể dùng để thăng hạng thành viên hoặc đổi lấy các chương trình khuyến mãi do chính doanh nghiệp bạn quy định.


Hiện tại hệ thống Haraloyalty đang áp dụng 1 quy chế tính điểm là Dựa vào chi tiêu của khách hàng trên đơn hàng đã thanh toán.Tạo quy chế tích điểm


Để tạo một quy chế tích điểm cho khách hàng, bạn cần thực hiện các bước sau.

Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Tích điểm.Bước 3:

Chọn quy chế thưởng Dựa vào chi tiêu của khách hàng trên đơn hàng đã thanh toán.Bước 4:

Bạn hãy đặt tên cho quy chế thưởng, sau đó bắt đầu Thiếp lập cách tính điểm thưởng cho cửa hàng của bạn và bấm Hoàn tất.


Cách tính điểm Haraloyalty đang áp dụng dựa vào chi tiêu của khách hàng trên đơn hàng đã thanh toán. Bạn có thể quy định bao nhiêu tiền chi tiêu sẽ tương ứng với bao nhiêu điểm. 

VD: Bạn muốn thiết lập với mỗi 10,000 đ khách hàng chi tiêu tại cửa hàng của bạn sẽ tích được 1 điểm trong hệ thống, bạn có thể thiết lập như sau:

  • Chi tiêu: 10,000 đ
  • Số điểm tích được: 1


Ngoài ra bạn còn có thể tuỳ chọn 1 trong 2 cách làm tròn điểm thưởng như sau:

  • Bỏ phần điểm lẻ ở hàng thập phân nếu có (VD: 1,3 điểm -> 1 điểm; 1,5 điểm -> 1 điểm; 1,8 điểm -> 1 điểm)
  • Làm tròn cho điểm thưởng (VD: 1,5 điểm -> 2 điểm; 1,3 điểm -> 1 điểm)