Quản lý danh sách khách hàng tốt sẽ giúp gia tăng hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, nâng cao cơ hội giữ chân khách hàng, từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận dành cho cửa hàng của bạn.

Danh sách khách hàng tại Haravan Marketing sẽ được tự động cập nhật khi bạn thực hiện thêm mới khách hàng từ hệ thống Haravan hoặc Hararetail. 

Bước 1:

Truy cập vào Haravan Marketing → Chọn “Nhóm khách hàng”:

Bước 2:

Lựa chọn một nhóm khách hàng bạn đã tạo. 

Hoặc hệ thống đã thiết lập sẵn các nhóm khách hàng mặc định bao gồm: 

 • Không mua hàng 90 ngày gần đây: Danh sách khách hàng chưa có đơn hàng phát sinh trong 90 ngày, kể từ thời điểm hiện tại.

 • Khách hàng có hạng thành viên: Danh sách khách hàng thuộc hạng thành viên Member.

 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng: Danh sách khách hàng có ngày sinh thuộc tháng ở thời điểm hiện tại.  

 • Thành viên chưa có đơn hàng: Danh sách khách hàng chưa phát sinh bất kỳ đơn hàng nào. 

Bước 3: 

Tại nhóm khách hàng, bạn nhấp vào tên khách hàng để có thể xem chi tiết thông tin cá nhân. Hoặc sử dụng bộ lọc để lọc ra những trường thông tin mà bạn muốn hiển thị ra: 

Các bộ lọc bao gồm: 

 • Tên thành viên

 • Số điện thoại

 • Email

 • Tổng đơn hàng

 • Trạng thái hoạt động

 • Tổng chi tiêu

 • Ngày sinh

 • Giới tính

 • Hạng thành viên

 • Điểm thưởng hiện có (Điểm thưởng là số điểm khách hàng đã là nhận được khi mua sắm, được quy đổi theo giá trị đơn hàng)

 • Điểm đã sử dụng: Là số điểm thưởng khách hàng đã tích góp được và đã dùng để đổi lấy quà hoặc chương trình khuyến mãi.

 • Điểm thưởng không khả dụng: Là số điểm thưởng khách hàng chưa sử dụng được do một số chính sách của cửa hàng (VD: Cửa hàng quy định, điểm thưởng sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 24h, tính từ thời gian phát sinh điểm. Vậy số điểm thưởng trong 24h đầu là điểm không khả dụng.)

 • Lần cuối mua hàng

 • Khu vực: Quận/Huyện và thành phố, nơi khách hàng đang sinh sống hoặc làm việc.

 • Ngày đăng ký thành viên.