Trường hợp hoàn trả đơn hàng và được nhận lại điểm thưởng chỉ áp dụng khi khách hàng đã thanh toán đơn hàng. Trong trường hợp đơn hàng có áp dụng chương trình Loyalty (đổi quà, ưu đãi, chiết khấu theo hạng...) mà khách mua hàng muốn hoàn trả khi chưa hoàn tất thanh toán, khách mua hàng sẽ không được hoàn lại số điểm đã dùng.