Khách hàng mới, có đơn hàng chưa chắc sẽ được trở thành thành viên. Bạn phải bật tính năng tự động kích thành viên thì khách hàng mới khi phát sinh đơn hàng mới có thể được tự động trở thành thành viên. Bạn có thể xem cách bật tính năng tự động kích hoạt thành viên tại đây.


Sau khi bật tính năng trên, đơn hàng đầu tiên của khách sẽ được tự động tích điểm.