Hiện tại bạn có thể tạo nhóm khách hàng có ngày sinh nhật trong một tháng bằng các bước sau đây.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Nhóm khách hàng.Bước 2:

Ở phần quản lý Nhóm khách hàng, bạn chọn Tạo nhóm khách hàng.Bước 3:

Điền Tên cho nhóm khách hàng và chọn điều kiện lọc Có ngày sinh nhật.Bước 4:

Chọn tháng bạn muốn tạo nhóm khách hàng có ngày sinh nhật trong tháng đó.Bước 5:

Sau đó nhấn Tạo nhóm khách hàng.Bước 6:

Kiểm tra lại nhóm khách hàng vừa tạo, sau đó bấm Tạo nhóm khách hàng để hoàn tất.