Từ khách hàng để trở thành thành viên của cửa hàng, cần phải qua thao tác Kích hoạt thành viên.


Bạn có thể thiết lập cho hệ thống tự động kích hoạt thành viên sau đơn hàng đầu tiên hoặc kích hoạt thủ công.


Lưu ý:
  • Những khách hàng có địa chỉ email là guest@haravan.com là những khách vãng lai (Khác mua hàng không để lại thông tin liên hệ).
  • Không thể kích hoạt thành viên cho khách vãng lai.Kích hoạt thành viên thủ công


Để kích hoạt thành viên thủ công bạn cần thực hiện theo những bước sau:


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Hồ sơ thành viên.Bước 2:

Chọn Nguồn khách hàng từ Haravan.


Bước 3:

Nhấn vào tên khách hàng bạn muốn kích hoạt thành viên. Bước 4:

Bảng mô tả thông tin chi tiết của khách hàng sẽ hiện lên -> nhấn vào nút Kích hoạt thành viên để khách hàng chính thức trở thành thành viên của cửa hàng.Kích hoạt thành viên tự động


Để kích hoạt thành viên thủ công bạn cần thực hiện theo những bước sau:


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Cấu hình.Bước 2:

Bạn hãy chọn tính năng Cấu hình thăng hạng.Bước 3:

Ở phần Cấu hình hạng thành viên, bạn hãy chọn vào ô Tự động kích hoạt thành viên và nhấn Lưu thiết lập để hoàn tất.