Chương trình khách hàng thân thiết là điều cần có để một doanh nghiệp có thể gia tăng số lượng khách hàng trung thành của mình. Đây là một cách hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm khả năng khách hàng chuyển sang mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ khác.Tạo và chỉnh sửa chương trình khách hàng thân thiết


Để tạo chương trình khách hàng thân thiết, bạn cần thực hiện các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Khách hàng thân thiết.
Bước 3:

Lúc này hệ thống đã tự động tạo sẵn chương trình thành viên theo các thiết lập hệ thống bao đầu, bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa chương trình để thiết lập lại chương trình khách hàng thân thiết.Bước 4:

Đặt tên cho chương trình khách hàng thân thiết, sau đó Chọn loại chương trình bạn muốn thiết lập

  • Chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên: Đối với mỗi hạng thành viên, bạn có thể thiết lập một mức chiết khấu riêng cho khách hàng.
  • Sử dụng điểm để thanh toán đơn hàng: Khách hàng có thể sử dụng điểm để giảm trừ hoá đơn khi mua hàng tại cửa hàng bạn.Bước 5:

Đối với chương trình Chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên, đầu tiên bạn cần nhập hạng mức chiết khấu (%) cho mỗi hạng thành viên.  • Sau đó nếu muốn giới hạn tổng hạn mức chiết khấu cho mỗi đơn hàng, bạn hãy chọn vào ô Giới hạn chiết khấu, tiếp theo nhập Hạn mức chiết khấu tối đa, là Số tiền tối đa khách hàng có thể được giảm lúc thanh toán cho hạng thành viên đó.  • Bạn có thể cho phép kết hợp chương trình chiết khấu cho khách hàng thành viên cùng với các chương trình ưu đãi hiện có bằng cách tích chọn ô "Cho phép áp dụng đồng thời".


Đối với chương trình Sử dụng điểm để thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ thiết lập cố định tỉ lệ 1 điểm có thể giảm được 1 VNĐ khi thanh toán.  • Sau đó nếu muốn giới hạn tổng hạn mức sử dụng điểm cho mỗi đơn hàng, bạn hãy chọn vào ô Áp dụng, tiếp theo nhập Hạn mức sử dụng điểm tối đa, là Số tiền tối đa khách hàng có thể được giảm lúc thanh toán cho hạng thành viên đó.  • Tiếp theo, bạn có thể thiết lập mức chiết khấu tối thiểu khi khách hàng thành viên sử dụng điểm để chiết khấu (bật nút màu xanh). Giá trị chiết khấu tối thiểu nhập vào ô phải là bội số của 10,000 VNĐ, và giá trị chiết khấu khi sử dụng phải là bội số của giá trị chiết khấu tối thiểu. Ví dụ: giá trị chiết khẩu tối thiểu là 10,000 VNĐ, thì khách hàng chỉ có thể nhập số điểm để trừ tương đương với các giá trị 10,000VNĐ 20,000VNĐ 30,000VNĐ ...

Bước 5:

Bấm Hoàn tất.