Chương trình khách hàng thân thiết là điều cần có để một doanh nghiệp có thể gia tăng số lượng khách hàng trung thành của mình. Đây là một cách hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách giảm khả năng khách hàng chuyển sang mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ khác.Tạo và chỉnh sửa chương trình khách hàng thân thiết


Để tạo chương trình khách hàng thân thiết, bạn cần thực hiện các thao tác sau.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Khách hàng thân thiết.
Bước 3:

Lúc này hệ thống đã tự động tạo sẵn chương trình thành viên theo các thiết lập hệ thống bao đầu, bạn hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa chương trình để thiết lập lại chương trình khách hàng thân thiết.Bước 4:

Đặt tên cho chương trình khách hàng thân thiết, sau đó Chọn loại chương trình bạn muốn thiết lập

  • Chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên: Đối với mỗi hạng thành viên, bạn có thể thiết lập một mức chiết khấu riêng cho khách hàng.
  • Sử dụng điểm để thanh toán đơn hàng: Khách hàng có thể sử dụng điểm để giảm trừ hoá đơn khi mua hàng tại cửa hàng bạn.Bước 5:

  • Đối với chương trình Chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên, đầu tiên bạn cần nhập hạng mức chiết khấu (%) cho mỗi hạng thành viên.  • Sau đó nếu muốn giới hạn tổng hạn mức chiết khấu cho mỗi đơn hàng, bạn hãy chọn vào ô Giới hạn chiết khấu, tiếp theo nhập Hạn mức chiết khấu tối đa, là Số tiền tối đa khách hàng có thể được giảm lúc thanh toán cho hạng thành viên đó.  • Đối với chương trình Sử dụng điểm để thanh toán đơn hàng, hệ thống sẽ thiết lập cố định tỉ lệ 1 điểm có thể giảm được 1 VNĐ khi thanh toán.  • Sau đó nếu muốn giới hạn tổng hạn mức sử dụng điểm cho mỗi đơn hàng, bạn hãy chọn vào ô Áp dụng, tiếp theo nhập Hạn mức sử dụng điểm tối đa, là Số tiền tối đa khách hàng có thể được giảm lúc thanh toán cho hạng thành viên đó.Bước 5:

Bấm Hoàn tất.