Hành động điều chỉnh tăng / giảm hàng loạt điểm thưởng hiện có cho các khách hàng thành viên trong Haraloyalty sẽ hỗ trợ cho người bán trong các trường hợp như: 

 • Sai sót trong thao tác tính điểm thưởng cho khách hàng.

 • Tặng thêm cho tất cả khách hàng thành viên trong các đợt tri ân. 

Điều chỉnh điểm thưởng

Bước 1: Mở mục Cài đặt và chọn Điều chỉnh điểm thưởng trong mục Nhập liệu → chọn Nhập dữ liệu 

Bước 2: chọn Tải file xlsx mẫu để tải file có tên template_import_update_point.xlsx về máy.

Bước 3: Tiến hành mở file đã tải, sau đó nhập các thông tin ở các cột như sau:

 • SoDienThoai: Nhập số điện thoại của thành viên đã được khai báo trước đó trên hệ thống.

 • NoiDungDieuChinh: Nhập lý do điều chỉnh điểm thưởng của thành viên

 • DiemDieuChinh: Nhập điểm muốn điều chỉnh theo quy tắc như sau:

  • Nhập “-50” nếu muốn giảm 50 điểm thưởng của thành viên 

  • Nhập “50” nếu muốn tăng 50 điểm thưởng của thành viên

Bước 4: Lưu file. Sau đó tiến hành upload file lên hệ thống. Tiếp theo nhấn chọn Xác nhận.

Bước 5: Thông tin điều chỉnh điểm thưởng sẽ được lưu lại tại mục Điều chỉnh điểm thưởng

Lưu ý: 

 • Để có thể thực hiện tăng / giảm điểm thưởng, tại trang thông tin của khách hàng cần phải có có số điện thoại. Nếu không có số điện thoại, hệ thống sẽ báo lỗi số điện thoại không tồn tại. 

 • Dựa vào giá trị điểm thưởng điều chỉnh trong file tải lên, Haraloyalty sẽ cập nhật lại số điểm thưởng hiện có của khách hàng thành viên.

 • Riêng đối với các trường hợp khách hàng đã cập nhật thất bại, thì chỉ cần chỉnh sửa và thực hiện tải nhập với những khách hàng này. Bạn có thể lọc trạng thái cập nhật tại đây: