Hạng thành viên / điểm thưởng là một trong những phương thức hỗ trợ cho nhà bán có thể theo dõi được mức chi tiêu từ các lần mua hàng của khách, từ đó đưa ra các chương trình ưu đãi phù hợp nhằm cải thiện sự hài lòng.

Ngược lại đối với khách hàng, với mỗi hạng thành viên / điểm thưởng sẽ giúp làm tăng các lượt mua lại, thôi thúc việc mua hàng của khách. 

⇒ Để đạt được một hạng mức phù hợp cần đi đôi với số điểm và mức chi tiêu tương ứng. Trong lần đầu kết nối với HaraLoyalty thành công, bạn cần thiết lập các điều kiện như sau:

MỤC LỤC:

Bước 1: Nhấn Bắt đầu ngay sau khi thực hiện kết nối lần đầu: 

Bước 2: Thiết lập hạng thành viên 

 1. Quy đổi điểm xếp hạng thành viên: điểm sẽ được quy đổi dựa vào chi tiêu của khách hàng trên hóa đơn đã thanh toán. Mặc định hệ thống sẽ thiết lập mức chi tiêu 1 VNĐ tương đương tích được 1 điểm, bạn có thể chỉnh sửa mức chi tiêu & điểm xếp hạng tùy theo nhu cầu kinh doanh của bạn. 

Lưu ý: Quy đổi điểm xếp hạng thành viên sẽ được thiết lập và chỉnh sửa 1 lần duy nhất trong lần đầu thực hiện kết nối, về sau bạn sẽ không thể thực hiện chỉnh sửa được nữa. 

→ Nếu bạn có nhu cầu cần thay đổi mức quy đổi điểm xếp hạng, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ về bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan, thông qua các kênh:

 • Số điện thoại: 1900 636 099 - Phím số 2

 • Email: support@haravan.com

 • Chat trực tiếp tại Trang quản trị MyHaravan hoặc Website www.haravan.com

 1. Thiết lập hạng thành viên: 

Hệ thống sẽ có 4 hạng thành viên mặc định trong lần đầu kết nối bao gồm: 

 • Member (Khởi tạo)

 • Silver

 • Gold 

 • Platinum 

Lưu ý: 

 • Bạn không thể chỉnh sửa mức chi tiêu và điểm xếp hạng của hạng thành viên Member (Khởi tạo), hệ thống đang thiết lập mặc định dựa theo quy đổi điểm xếp hạng. 

 • Bên cạnh đó, các hạng mức còn lại hoặc các hạng mức bạn tạo mới chỉ có thể thiết lập ở mức chi tiêu, điểm xếp hạng sẽ tự động mặc định quy đổi. 

 • Để tạo mới hạng thành viên, bạn nhấn Tạo hạng thành viên → Đặt tên hạng → Thiết lập mức chi tiêu bạn muốn (hiện tại chưa có giới hạn về số lượng hạng thành viên được tạo mới). 

Bước 3: Thiết lập Điểm thưởng  

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng (%): tỷ lệ dựa trên thiết lập điểm xếp hạng. Ví dụ khi bạn thiết lập quy đổi điểm xếp hạng là 1,000 VNĐ = 1 điểm thưởng, vậy suy ra tỷ lệ 100% nghĩa là 1 điểm thưởng sẽ bằng 1 điểm xếp hạng có giá trị tiền tương đương là 1,000 VNĐ. 

Công thức tính Giá trị điểm thưởng tương ứng như sau:

(Điểm quy đổi xếp hạng / Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng %) x Chi tiêu quy đổi xếp hạng

Ví dụ: 

 • Điểm quy đổi xếp hạng = 1 điểm

 • Chi tiêu quy đổi xếp hạng = 1,000 VNĐ

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng = 100% 

=> Giá trị quy đổi tương ứng = (1 / 100%) x 1,000 = 1,000

 • Giá trị điểm thưởng tương ứng = số tiền tương ứng với tỷ lệ quy đổi điểm thưởng. Hệ thống sẽ tự động mặc định tính toán dựa vào tỷ lệ quy đổi. 

Bước 4: Thiết lập Khách hàng thân thiết

Có 2 loại chương trình khách hàng thân thiết bao gồm: 

 1. Chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên: Đối với mỗi hạng thành viên, bạn có thể thiết lập một mức chiết khấu riêng cho khách hàng. 

Tại đây bạn cài đặt mức chiết khấu tương ứng với hạng thành viên. Khi nhấn kích hoạt vào ô Giới hạn chiết khấu, bạn cần nhập số tiền chiết khấu tối đa mà khách hàng có thể được giảm.

Lưu ý: Đối với chiết khấu 0%, bạn sẽ không thể thiết lập mức giới hạn chiết khấu tối đa. 

 1. Sử dụng điểm thưởng để thanh toán đơn hàng: Khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng để giảm trừ hoá đơn khi mua hàng tại cửa hàng bạn.

Hệ thống sẽ thiết lập cố định tỷ lệ quy đổi … điểm thưởng có thể giảm được 1,000 VNĐ khi thanh toán. Bạn có thể chỉnh sửa giá trị thanh toán của khách hàng. 

Khi nhấn kích hoạt vào ô Giới hạn chiết khấu, bạn cần nhập số tiền chiết khấu tối đa mà khách hàng có thể được giảm dựa theo hạng thành viên 

Bước 5: Kích hoạt chương trình

Có 2 cách tính hạng thành viên khi kích hoạt: 

 1. Kích hoạt thành viên với hạng khởi tạo: Các chi tiêu trước đó của khách sẽ không được hệ thống ghi nhận tính cho cho hạng thành viên khi kích hoạt

 2. Kích hoạt thành viên với hạng thành viên tính theo chi tiêu hiện tại: Toàn bộ chi tiêu trước đó của khách hàng sẽ được hệ thống ghi nhận và tính cho hạng thành viên + điểm xếp hạng sau khi kích hoạt 

Bước 6: Tổng quan lại quá trình thiết lập 

Sau khi hoàn tất các thiết lập về hạng thành viên / điểm thưởng / khách hàng thân thiết, hệ thống sẽ hiển thị trang tổng quan để bạn kiểm tra lại các thông tin 

Tiếp theo, bạn nhấn Áp dụng thiết lập này để hoàn tất. 

Kết quả: