Để di chuyển dữ liệu dữ liệu khách hàng từ các hệ thống cũ của bạn qua Haraloyalty bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng tính năng Nhập liệu chi tiêu từ hệ thống khác.


Chi tiêu từ hệ thống khác là thông tin về số tiền khách hàng đã chi tiêu từ trước đến nay tại của hàng của bạn, dữ liệu này sẽ được dùng để tính hạng thành viên và khách hàng có thể sử dụng cho các chương trình khách hàng thân thiết của bạn. Bạn có thể cập nhật dữ liệu này nhiều lần cho mỗi hồ sơ thành viên. Sau mỗi lần nhập liệu (import), dữ liệu chi tiêu từ hệ thống khác sẽ được cộng dồn cho mỗi hồ sơ thành viên.


Lưu ý:

- Bạn cần phải tạo hồ sơ cho khách hàng cũ trên hệ thống của Haravan và kích hoạt thành viên cho các khách hàng đó trước khi cập nhật dữ liệu đầu kỳ.

- Bạn có thể xem cách bật tính năng tự động kích hoạt thành viên tại đây.

- Bạn có thể xem cách nhập thông tin khách hàng vào hệ thống Haravan tại đây.Nhập liệu chi tiêu từ hệ thống khácDưới đây là hướng dẫn nhập dữ liệu chi tiêu từ hệ thống khác cho hồ sơ thành viên ví dụ trên. Hiện tại, hệ thống đang ghi nhận thành viên này đang có chi tiêu từ hệ thống cũ của bạn là 370K, và bây giờ chúng ta sẽ nhập thêm cho hồ sơ này chi tiêu 250K được ghi nhận thêm ở hệ thống cũ.


Bạn cần làm theo các bước sau:


Bước 1:

Đăng nhập Haraloyaltychọn Cài đặt.


Bước 2:

Chọn tính năng Nhập liệu chi tiêu từ hệ thống khác.Bước 3:

Bạn hãy nhấn vào phần mẫu file để tải về mẫu dùng để nhập thông tin khách hàng đầu kỳ.Bước 4:

Bạn hãy mở file mẫu mà bạn vừa tải về và bắt đầu nhập chính xác các thông tin đầu kỳ cho khách hàng của bạn.


Chitieudauky: Là số tiền chi tiêu của khách từ hệ thống cũ của bạn mà bạn muốn nhập 


Lưu ý: Bạn cần nhập đúng Số điện thoại và Email khách hàng để việc tải lên dữ liệu được diễn ra thành công. Hệ thống sẽ ưu tiên tìm kiếm hồ sơ thành viên để nhập số liệu dựa vào số điện thoại trước, sau đó với xét đến email.Bước 5:

Sau khi hoàn tất nhập file dữ liệu, bạn có thể tải file lên hệ thống bằng cách kéo thả hoặc nhấn vào nút Tải lên.Bước 6:

Hệ thống sẽ tự động để số lượng hồ sơ thành viên bạn đã nhập -> Nhấn Cập nhật để hệ thống bắt đầu quá trình đăng tải dữ liệu.


Lưu ý: Các thông tin cũ về điểm thưởng của khách hàng sau khi cập nhật sẽ không thể khôi phục lại.


Hệ thống sẽ tự động gửi email cho bạn khi quá trình cập nhật hoàn tất.
Bước 7:

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị 1 popup nhỏ dưới góc phải : Để giúp cho bạn theo dõi quá trình đăng tải dữ liệu, sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động làm mới (reload) lại trang.Bây giờ, hồ sơ thành viên trên đã được cộng thêm 250K ở mục chi tiêu từ hệ thống khác, và Tổng chi tiêu tích lũy cũng sẽ được cộng dồn thêm 250K.