Phương thức gửi chiến dịch đến cho các khách hàng thông qua kênh SMS đang là một trong những phương thức phổ biến tại Haraloyalty. Hiện tại hệ thống Haraloyalty đang hỗ trợ kết nối với VIETGUYS (Công ty cung cấp dịch vụ SMS Marketing) và để kết nối được kênh SMS, bạn cần cấu hình tài khoản tại HaraLoyalty.

Tạo tài khoản VIETGUYS: 

  • Bước 1: Đăng nhập Haraloyalty, chọn Cài đặt → chọn Kết nối  chọn kết nối SMS  Tại cấu hình dịch vụ SMS Vietguys, chọn Thiết lập:

  • Bước 2: Nhấn vào phần Đăng ký tài khoản SMS đầu số ngẫu nhiên để bắt đầu đăng ký tài khoản VIETGUYS 

Lưu ý: Đầu số được dùng để gửi đến khách hàng là một đầu số ngẫu nhiên, không hiển thị tên thương hiệu khi gửi tin nhắn.

  • Bước 3: Đặt tên cho tài khoản VIETGUYS của bạn và nhấn đăng ký.

Lưu ý: Tên tài khoản phải có trên 5 ký tự.

  • Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo việc đăng ký thành công Nhấn Hoàn tất và các thông tin tài khoản sẽ được tự động nhập vào hệ thống Haraloyalty của bạn.

  • Bước 5: Nhấn Lưu thiết lập để hoàn tất cấu hình tài khoản SMS của bạn.