Vào những dịp đặc biệt như các ngày lễ lớn hoặc sự kiện đặc biệt của doanh nghiệp, nhu cầu tăng doanh thu từ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới của nhà bán hàng thông thường sẽ được thể hiện qua các chương trình khuyến mãi, giảm giá trên sản phẩm. 

Chính vì để phục vụ tốt nhất cho các ngày đặc biệt, cách thức tăng điểm thưởng vào Ngày đặc biệt của Haraloyalty sẽ giúp các nhà bán hàng tặng điểm thưởng cho các đơn hàng phát sinh của khách hàng thành viên. 

Để sử dụng được tính năng này, nhà bán hàng phải đảm bảo tài khoản Haraloyalty của mình thỏa mãn 2 điều kiện sau: 

  • Đã có quy chế tính điểm thưởng cho các đơn hàng của thành viên.

  • Đã hoàn thành thiết lập về việc sử dụng điểm thưởng. 

MỤC LỤC: 

Thiết lập cách tính điểm thưởng “Ngày đặc biệt”: 

Bước 1: Để truy cập tính năng “Tích điểm ngày đặc biệt”, bạn hãy chọn Chương trình Loyalty → vào phần Thành viên và chọn Điểm thưởng → nhấn vào nút Thêm cách tích điểm thưởng.

Bước 2: Chọn loại chương trình tính điểm “Ngày đặc biệt”:

Bước 3: Nhập số điểm thưởng được tăng thêm trên các đơn hàng mua sắm của các thành viên + Khoảng thời gian mà chương trình tặng thêm điểm thưởng được áp dụng. 

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin về điểm thưởng và thời gian tại bảng Tóm tắt và nhấn Tạo ngày đặc biệt để hoàn tất thiết lập

Khi triển khai cách tính điểm “Ngày đặc biệt” 

Như vậy là bạn đã có thể cộng thêm điểm thưởng cho các thành viên của mình trong các dịp đặc biệt. Khi các thành viên của bạn có mua sắm trong những ngày này, họ sẽ được nhận điểm thưởng như sau:

Vào ngày 22/11/2021 (Ngày đặc biệt), thành viên này có 1 đơn hàng trị giá 370.000 - tương đương 370 điểm thưởng. Tuy nhiên, như đã thiết lập Ngày đặc biệt ở trên, thành viên này sẽ được cộng thêm 500 điểm thưởng vì đã mua hàng trong thời gian Ngày đặc biệt.

Một số lưu ý: 

  • Vào 1 thời điểm chỉ được tạo ra 1 chương trình ngày đặc biệt được cộng thêm điểm.

  • Chương trình sẽ tự động kích hoạt và kết thúc vào thời gian bắt đầu đã được thiết lập.

  • Chỉ có thể Xoá chương trình sau khi Tạm dừng.

  • Không thể kích hoạt lại chương trình sau khi đã hết thời hạn. Trường hợp này hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Đã hết thời hạn và ẩn nút Kích hoạt lại, chỉ cho phép xóa.

  • Không thể tạo thêm cách tích điểm cho Ngày đặc biệt nếu chương trình cũ đã hết hạn nhưng chưa được xóa.

  • Bạn không thể thiết lập điểm thưởng tăng quá 999.999.999 điểm.

  • Nếu chương trình tăng điểm chỉ kéo dài trong 1 ngày, bạn có thể để ngày bắt đầu và ngày kết thúc giống nhau. Như vậy, khi hết ngày, chương trình sẽ tự động kết thúc.