Hiện tại hệ thống Haraloyalty chỉ mới có 1 loại mã khuyến mãi là Giảm cho bất kỳ đơn hàng, chưa có các tuỳ chọn khác.