Cấu hình

Cấu hình Email
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đ...
Mon, 20 Tháng 4, 2020 at 6:06 PM
Cấu hình SMS
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng qua kênh SMS, bạn cần cấu hình tài khoản gửi SMS của bạn tại Haraloyalty. Hiện tại hệ thống Haraloyalty đang...
Fri, 4 Tháng 10, 2019 at 10:08 AM
Cấu hình tích điểm: Điều kiện ghi nhận tích điểm
Giới thiệu tính năng: Điều kiện ghi nhận tích điểm là một trong những tính năng mới của HaraLoyalty, giúp mở rộng khả năng tích điểm theo từng điều kiệ...
Thu, 11 Tháng 6, 2020 at 10:17 AM

Cùng danh mục