Cấu hình

Nhật ký hoạt động
Giới thiệu tính năng: Khi vận hành Haraloyalty, bạn sẽ cần phối hợp nhiều phòng ban với nhau để có thể theo dõi, quản lý và báo cáo về Khách hàng, Nhóm...
Tue, 10 Nov, 2020 at 2:44 PM
Cấu hình Email
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đ...
Mon, 9 Aug, 2021 at 9:23 PM
Cấu hình tích điểm: Điều kiện ghi nhận tích điểm
Giới thiệu tính năng: Điều kiện ghi nhận tích điểm là một trong những tính năng mới của HaraLoyalty, giúp mở rộng khả năng tích điểm theo từng điều kiệ...
Thu, 11 Jun, 2020 at 10:17 AM
Nhận email thông báo khi số dư gửi tin Zalo ZNS sắp hết
1. Giới thiệu tính năng Để giúp cho các chiến dịch gửi thông báo qua kênh gửi Zalo ZNS không bị gián đoạn bởi số dư tài khoản, Haraloyalty bổ sung Tính năn...
Fri, 31 Dec, 2021 at 4:16 PM
Nạp tiền tự động ZNS/SMS
Giờ đây, bạn có thể duy trì ngân sách các chiến dịch gửi tin nhắn một cách chủ động, nhờ vào tính năng ‘Nạp tiền tự động ZNS/SMS’ thông qua các cổng thanh t...
Fri, 10 Sep, 2021 at 11:51 AM
Tích điểm thành viên
Điểm là đơn vị tích lũy khách hàng nhận được từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ tại cửa hàng của bạn. Từ điểm tích luỹ, khách hàng có thể dùng để th...
Tue, 10 Sep, 2019 at 5:30 PM

Cùng danh mục