Dưới đây là một số lưu ý trước khi thực hiện đăng ký template ZNS để gửi chiến dịch:

  1. Đăng ký tài khoản Zalo OA (có trả phí) và thực hiện kết nối vào Haravan Marketing. Các thao tác kết nối Zalo OA, bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn tại đây. 

  2. Tại bước bổ sung thiết lập thông tin Zalo OA, bạn cần lưu ý các vấn đề sau: 

    1. Định dạng logo doanh nghiệp bắt buộc phải bao gồm 2 giao diện (Sáng + Tối),  dạng png, kích thước 400x96 px, trong suốt và canh sát lề trái. Bạn có thể xem ví dụ về logo doanh nghiệp như sau: 


  1. Logo doanh nghiệp được nhập tại Haravan cần phải khớp với logo bạn thiết lập tại Zalo OA.

  2. Sau khi thực hiện liên kết hoàn tất, bạn cần liên hệ lại với Haravan để thực hiện đăng ký template: 

Chi phí sẽ được tính như sau: 

  • Tin ZNS cho trạng thái đầu tiên của đơn hàng: 200đ

  • Các tin ZNS cho các trạng thái tiếp theo của đơn hàng: cộng thêm 20đ/tin. 

=> Như vậy, tổng cước phí tối đa khi sử dụng toàn bộ 6 template thông báo trạng thái đơn hàng qua Zalo ZNS sẽ là 300đ/ 6 template ZNS/ 1 mã đơn hàng. 

  1. Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn có thể kích hoạt chạy thử chiến dịch “Thông báo qua đơn hàng" để kiểm tra template. 

Lưu ý: ZNS sẽ được gửi theo template mặc định của Zalo OA và không chỉnh sửa được thông tin. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!