Khách hàng

Thêm tag trong Hồ sơ thành viên
Sau khi thực hiện đồng bộ thông tin lần đầu tiên khách hàng từ Haravan Omnichannel thành công, tất cả các tags từ Omnichannel sẽ được cập nhật trên Haraloya...
Fri, 4 Sep, 2020 at 3:55 PM
Xem thông tin loyalty, thông tin liên hệ, lịch sử hoạt động của thành viên
Thông tin loyalty: Thông tin thành viên là các thông tin Loyalty của một khách hàng trên hệ thống, bao gồm: Điểm thưởng, điểm xếp hạng, thứ hạng, chi t...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:14 PM
Bộ lọc và Tìm kiếm Hồ sơ thành viên
Việc lọc và tìm kiếm thành viên trong Hồ sơ thành viên có thể giúp nhà bán hàng xem nhanh tổng số thành viên ở các trạng thái khác nhau, bạn có thể xem bộ l...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:42 PM
Đồng bộ Tag từ HaraSocial
Ở giai đoạn đồng bộ thông tin khách hàng ở trên HaraSocial này, các tag hội thoại, bao gồm tag chatbot và tag messenger trên Harasocial sẽ được cập nhật trê...
Fri, 27 Aug, 2021 at 11:32 AM

Cùng danh mục