Chiến dịch

Chiến dịch ‘Khách cũ giới thiệu khách mới’ trên các kênh bán của Haravan
Chiến dịch ‘Khách cũ giới thiệu khách mới’ của HaraLoyalty là chiến dịch mà sau khi khách hàng hoàn thành thanh toán đơn hàng trên bất kỳ kênh bán nào của H...
Mon, 13 Sep, 2021 at 4:15 PM
Biểu đồ Chi phí tin nhắn và Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi
Biểu đồ Chi phí tin nhắn và Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi được bổ sung ở Dashboard giúp cho bạn có một cái nhìn tổng quan về hiệu quả mà các chiến dịch...
Tue, 14 Sep, 2021 at 1:57 PM
Biểu đồ Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi theo vùng
Biểu đồ Giá trị đơn hàng có áp dụng ưu đãi theo vùng được cập nhật ở Dashboard trong phần Thống kê theo đơn hàng, giúp cho bạn một cái nhìn tổng quan về sự ...
Mon, 20 Sep, 2021 at 5:37 PM
Chiến dịch Thông báo đơn hàng qua Zalo
Haraloyalty xin thông báo đến các nhà bán hàng về việc gom 6 chiến dịch gửi thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn qua ZNS, thành 1 chiế...
Tue, 9 Nov, 2021 at 3:44 PM
Chiến dịch Freeship cho đơn hàng đầu tiên
Haraloyalty đã tạo sẵn Chiến dịch FREESHIP cho đơn hàng đầu tiên, trong mục Chiến dịch của trang quản trị Haraloyalty, hướng đến đối tượng nhóm khách hàng t...
Thu, 2 Dec, 2021 at 3:27 PM
Chiến dịch thông báo đơn hàng qua Facebook Messenger
Ngoài Email, SMS và thông báo Zalo ZNS, giờ đây bạn đã có thêm 1 kênh để gửi thông báo trạng thái đơn hàng đến cho khách hàng, đó là Facebook Messenger. Khá...
Thu, 2 Dec, 2021 at 5:06 PM

Cùng danh mục