Chiến dịch Ưu đãi cho khách hàng mới sẽ nhắm đến nhóm đối tượng khách hàng chưa từng mua hàng tại shop nhằm giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi nhu cầu mua hàng của khách hàng. 

MỤC LỤC:

Hướng dẫn tạo chiến dịch ưu đãi cho khách hàng mới

Bước 1: Tạo chiến dịch

Truy cập vào Haravan Marketing → chọn Chiến dịch → tại mục Gia tăng chuyển đổi khách hàng mới, chọn Ưu đãi cho khách hàng mới:

Bước 2: chọn ưu đãi

Lựa chọn ưu đãi dành cho khách hàng, Haravan Marketing sẽ có những loại ưu đãi mặc định để bạn có thể lựa chọn hoặc bạn có thể tự tạo riêng cho mình ưu đãi mới. 

Bước 3: thiết lập giao diện 

Chọn màu nền và nhập mã trên QR Code (nếu có) → Sau đó bấm Tiếp tục:

Lưu ý: với mã ID trên QR Code, bạn có thể kiểm tra mã đã tồn tại hay chưa bằng cách nhấp vào Xác nhận liên kết. Nếu mã đã tồn tại sẽ hiển thị thông báo như sau: 

Bước 4: Tùy chọn hình thức thu thập thông tin khách hàng

  • Trên Website qua số điện thoại: khi khách hàng nhập số điện thoại, hệ thống sẽ gửi mã ưu đãi. 

Lưu ý: Bạn cần nhập số điện thoại trong vòng 90 giây, nếu vượt quá thời gian cho phép hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:  

Mã sẽ được áp dụng khi bạn đưa mã code cho thu ngân để quét hoặc nhập mã khi mua hàng trên Website. 

  • Qua Facebook Messenger: 


Bạn có thể gửi ưu đãi đến cho khách hàng khi khách hàng nhấn vào nút Messenger: 

Hoặc thông qua tin nhắn thông báo định kỳ: 

Bạn có thể lựa chọn chủ đề thông báo định kỳ (mỗi ngày gửi 1 tin trong 6 tháng hoặc mỗi tháng gửi 1 tin trong 6 tháng). Với công cụ này sẽ giúp bạn bám giữ được khách hàng trong thời gian dài hơn, gửi được các thông báo khi có ưu đãi mới đến cho khách hàng. 

Bước 5: kích hoạt chiến dịch

Sau khi nhấn Kích hoạt chiến dịch, bạn có thể tải mã QR Code để in vào poster và đặt tại cửa hàng. 

Thống kê tổng quan chiến dịch

Với các chỉ số thống kê sẽ giúp nhà bán hàng hình dung được chiến dịch ưu đãi đang được thực hiện có được hiệu quả hay không, cần có những bước kinh doanh gì tiếp theo.