Đơn hàng và chi tiêu được cập nhật trên trang Tổng quan của Haraloyalty và Omnipower khác nhau như sau:


1. Tại Haraloyalty:

Các thông tin về đơn hàng và chi tiêu được tổng hợp từ các khách hàng đã được xác nhận là Thành viên trên Haraloyalty. Như vậy, những con số thể hiện chi tiêu và đơn hàng sẽ không bao gồm các khách hàng chưa được kích hoạt thành viên trên Haraloyalty.


2. Tại Omnipower:

Các thông tin về Lợi nhuận, Tổng đơn hàng, Giá vốn, Lượng hàng đã bán, Tổng doanh thu đều được tổng hợp từ các khách hàng đã hoàn tất đơn hàng thành công, bao gồm những khách chưa là thành viên trung thành (chưa kích hoạt trên Haraloyalty) và những khách đã là thành viên trung thành (đã kích hoạt trên Haraloyalty). 


Do đó, khi so sánh các con số từ bản Tổng quan ở Haraloyalty và Omnipower, bạn sẽ nhận thấy sự chênh lệch.