Chiến dịch "Gợi nhớ khách hàng trở lại mua hàng" sẽ không gửi chiến dịch đến những khách mua hàng có số ngày không mua sắm nhỏ hơn 14. Cụ thể là, khi bạn đặt điều kiện gửi tin nhắn sau 14 ngày thì thời gian khách không mua hàng sẽ được tính đúng 14 ngày kể từ ngày cuối mua hàng đến ngày chiến dịch được xác nhận.