Khách hàng

Hồ sơ thành viên
Giới thiệu tính năng: Hồ sơ thành viên là nơi tập trung tất cả dữ liệu khách hàng, được tổng hợp từ 2 nguồn chính: Từ file dữ liệu đầu kỳ Từ Hara...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:50 PM
Thêm tag trong Hồ sơ thành viên
Sau khi thực hiện đồng bộ thông tin lần đầu tiên khách hàng từ Haravan Omnichannel thành công, tất cả các tags từ Omnichannel sẽ được cập nhật trên Haraloya...
Fri, 4 Sep, 2020 at 3:55 PM
Xem thông tin loyalty, thông tin liên hệ, lịch sử hoạt động của thành viên
Thông tin loyalty: Thông tin thành viên là các thông tin Loyalty của một khách hàng trên hệ thống, bao gồm: Điểm thưởng, điểm xếp hạng, thứ hạng, chi t...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:14 PM
Bộ lọc và Tìm kiếm Hồ sơ thành viên
Việc lọc và tìm kiếm thành viên trong Hồ sơ thành viên có thể giúp nhà bán hàng xem nhanh tổng số thành viên ở các trạng thái khác nhau, bạn có thể xem bộ l...
Fri, 4 Sep, 2020 at 4:42 PM

Cùng danh mục