Xây dựng một chương trình loyalty hiệu quả

Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Haraloyalty
Giai đoạn Công việc cần thực hiện Mục tiêu đạt được Chuẩn bị thông tin  dữ liệu khách hàng Nguồn dữ liệu khách hàng từ đâu? Bao nhiêu nguồn? Nhằm xác đ...
Thu, 5 Tháng 12, 2019 at 5:06 PM
Những điều cần lưu ý để có một chương trình loyalty hiệu quả
Xây dựng chưa trình loyalty là một việc không hề đơn giản. Các bạn nên nắm rõ kiến thức và một số lưu ý dưới đây để có được một chương trình khách hàng thân...
Thu, 12 Tháng 9, 2019 at 11:47 AM