Các câu hỏi thường gặp

Nguồn khách hàng, chỉ có mỗi nguồn là từ Haravan thôi hay sao? Thế nào được gọi là nguồn từ Haravan?
Hiện tại, nếu bạn đang sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm của Haravan như Hararetail, Haraweb, Harasocial; dữ liệu khách khi mua sắm tại các kênh này sẽ tự đồ...
Fri, 20 Sep, 2019 at 2:56 PM
Gửi Email và SMS cho khách hàng như thế nào?
Để gửi Email và SMS cho khách hàng, đầu tiên bạn cần cấu hình tài khoản Email và SMS. Bạn có thể xem các cầu hình tài khoản Email và SMS tại đây. Tiếp t...
Fri, 20 Sep, 2019 at 3:43 PM
Khi khách mua hàng muốn hoàn trả đơn hàng đã được xác nhận nhưng chưa thực hiện thanh toán, điểm thưởng và điểm xếp hạng có bị ảnh hưởng không?
Trường hợp hoàn trả đơn hàng và được nhận lại điểm thưởng chỉ áp dụng khi khách hàng đã thanh toán đơn hàng. Trong trường hợp đơn hàng có áp dụng chương trì...
Wed, 8 Jul, 2020 at 3:11 PM
Đối với các chiến dịch thông báo kèm mã ưu đãi, tin nhắn với nội dung quảng cáo thì có được gửi không?
Hiện nay, theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ Vietguys thì sẽ hỗ trợ các tin nhắn mang tính chất chăm sóc khách hàng được gửi đi. Đối với các tinh nhắn...
Wed, 8 Jul, 2020 at 3:13 PM
Đối với chiến dịch "Gợi nhớ khách hàng trở lại mua hàng", nếu đặt điều kiện gửi tin nhắn sau 14 ngày, thì những khách không mua hàng trong 13 ngày có nhận được chiến dịch không?
Chiến dịch "Gợi nhớ khách hàng trở lại mua hàng" sẽ không gửi chiến dịch đến những khách mua hàng có số ngày không mua sắm nhỏ hơn 14. Cụ thể là, ...
Wed, 8 Jul, 2020 at 3:19 PM
Tổng chi tiêu từ đơn hàng trên Haraloyalty và Omnipower khác nhau như thế nào?
Đơn hàng và chi tiêu được cập nhật trên trang Tổng quan của Haraloyalty và Omnipower khác nhau như sau: 1. Tại Haraloyalty: Các thông tin về đơn hàng...
Thu, 13 Aug, 2020 at 6:05 PM
Tại sao tôi không thấy nút Xuất dữ liệu trong nhóm khách hàng?
Trên phiên bản hiện tại của Haraloyalty, tính năng này chỉ xuất hiện tại các tài khoản chính (tài khoản thiết lập ban đầu, có quyền phân quyền cho nhân viên...
Wed, 9 Sep, 2020 at 2:25 PM

Cùng danh mục